Gemt

Familieejede virksomheder investerer mere i FoU

13. december 2021

Danske virksomheder bruger generelt mange ressourcer på forskning- og udvikling som led i deres drift og produktion. Forskning viser at de familieejede virksomheder i særlig grad investerer i forskning- og udvikling. Dette kan skylds en lang investeringshorisont.


Den anerkendte schweiziske bank, Credit Suisse, har i mange år sammenlignet hvordan familieejede virksomheder præsterer set i forhold til ikke-familieejede virksomheder. Herunder når det kommer til forskning- og udviklingsomkostninger, hvor de familieejede virksomheder generelt bruger en større andel af deres økonomiske ressourcer på investeringer i forskning- og udvikling end ikke-familieejede virksomheder.

I gennemsnit bruger de familie-ejede virksomheder i europa 8 pct. mere på FoU-udgifter end ikke-familiejede virksomheder. 

"Det er interessant, at vi generelt ser flere investeringer i forskning- og udvikling i de familieejede virksomheder. En af forklaringerne kan være, at disse investeringer kan have en lang tidshorisont, før der kommer afkast. Her kan antagelsen om ejerskab i generationer være en motiverende faktor."- udtaler Dansk Erhvervs politiske konsulent for familieejede virksomheder, Carl Andersen.

Hvis man ser på nogle af de store familieejede danske virksomheder, der investerer meget i forskning- og udvikling, er det jf. EU-Kommissionen (2019) bl.a. Danfoss, T&W Medical, Grundfos og LEGO.

Det er vigtigt at sikre styrkede rammvilkår indenfor viden og forskning, hvilket kommer alle virksomheder til gode. Danmark har i dag en 9. plads blandt OECD-landene. Dansk Erhvervs analyser viser, at der især er potentiale i at løfte andelen af private investeringer i forskning og udvikling.

"Vi kan styrke adgangen til viden og forskning ved blandt andet at gøre FoU-fradraget på 130 procent permanent og fjerne loftet. I dag er der et loft på 50 mio. kr. årligt hvilket både gør systemet administrativt tungt men også reducerer det store potentiale, som reelt er derude."- afslutter Carl Andersen.

Familieejede virksomheder prioritere forskning højt

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder