Gemt

Din virksomhed er mål for spionage - pas på!

07. december 2021

Spionagetruslen mod Danmark er ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) markant større og mere alvorlig, end den var for blot få år siden. Der er derfor behov for, at du og din virksomhed tager sig agt, så I ikke også bliver mål for spionage.

 

Danmark er i dag et informationssamfund, hvor vi i høj grad udvikler, cirkulerer og distribuerer viden. Både myndigheder og virksomheder håndterer mange typer af følsomme informationer.

Danmark og danskerne – herunder danske virksomheder og dansk forskning – er kendetegnet ved en stor åbenhed og et bredt internationalt samarbejde. Men det er desværre også det, der kan bidrage til at gøre danske virksomheder til sårbare mål.

Fremmede stater forsøger at få adgang til beskyttelsesværdige informationer. Rettet mod virksomheder betyder det blandt andet, at fremmede stater forsøger at indhente viden om teknologi og forskningsresultater på områder, hvor Danmark er førende. De interesserer sig også for sensitive forhold som forhandlinger og politik, der har international interesse.

Udvikler løbende nye fremgangsmåder
Adgangen til beskyttelsesværdige informationer i danske virksomheder kan fx være via medarbejdere og rådgivere. Kontakten virker ofte legitim eller tilfældig – eksempelvis i forbindelse med konferencer og forretningsrejser. Kontakten kan også etableres på sociale medier som LinkedIn, hvor henvendelsen for eksempel kan være under dække af at være en tænketank eller et rekrutteringsfirma.

De fremmede stater udvikler løbende nye fremgangsmåder, som strækker sig i et kontinuum fra ulovlig spionage til lovlige investeringer og samarbejdsaftaler – der potentielt kan medføre problematisk videnoverførsel fra danske virksomheder.

Fremmede stater kan også benytte mellemled til at skaffe informationer. Det kan for eksempel være gennem virksomheder, rådgivere eller udenlandske myndigheder – som bevidst eller ubevidst – videregiver informationer.

Cyberspionage er også en hyppig anvendt fremgangsmåde til at få adgang til beskyttelsesværdig viden.

Det er derfor afgørende, at din virksomhed har taget de nødvendige og relevante forholdsregler for at sikre, at kritisk og følsom information bliver beskyttet tilstrækkeligt.

Du kan læse mere om spionagetruslen på www.pet.dk.

Du kan deltage i vores arrangement om spionage, som vi afholder sammen med PET. Se datoerne og tilmeld dig her:

Kontakt os

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil