Gemt

Ingen løsninger på arbejdskraft i finanslov - men andre positive elementer

06. december 2021

Der mangler initiativer, der skaffer arbejdskraft, lyder det fra Dansk Erhverv om ny finanslovsaftale. Det er dansk erhvervslivs akutte og store problem, men desværre ikke afspejlet i finansloven for 2022. 

Finansloven for 2022 mangler initiativer, der løser det helt store akutte problem for dansk erhvervsliv -  manglen på arbejdskraft.

”Vi har igen og igen påpeget, at der er hårdt brug for arbejdskraft til de danske virksomheder. Derfor er det også skuffende, at der i finansloven ikke er initiativer til, hvordan vi skaffer virksomhederne de hænder og hoveder, som de har brug for. Det kommer til at koste os dyrt som samfund, hvis ikke vi snart får løst dette problem, og det ville være oplagt, at finansloven havde givet bud på løsninger,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv hæfter sig dog ved disse gode initiativer i finansloven for 2022

  • Fornuftig udmøntning af digitaliseringsfonden
  • Etablering af Kulturens Analyseinstitut
  • Opretholdelse af servicefradraget

Med indgåelsen af aftale om finanslov for 2022 er der, trods mangel på løsninger vedr. arbejdskraft, flere andre positive elementer med.

På det digitale område byder udmøntningen af digitaliseringsfonden på fornuftige, men dog små skridt. 

”Danmark har et stort behov for en digital oprustning, så vi bliver verdens bedste til digitalisering. Derfor er det rigtig fint, at fx SMV:digital videreføres, og styrkelsen af Datatilsynet er også fint. Generelt er rammen dog for lille, så det bliver musseskridt på et område, hvor vi har behov for tigerspring,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Stor glæde over nyt Kulturens Analyseinstitut
Dansk Erhverv glæder sig over, at der i den nye finanslovsaftale er afsat midler til etableringen af Kulturens Analyseinstitut.

Sammen med andre gode parter har Dansk Erhverv fremlagt et konkret oplæg til et institut på kulturområdet og er glade for, at der er blevet lyttet til behovet for at styrke den fælles viden om kulturlivets værdi og betydning. 

”I Dansk Erhverv er vi utrolig glade for, at forslaget om et nyt analyseinstitut på Kulturområdet nu bliver til virkelighed. På idrætsområdet har man i mange år haft stor gavn af et tværgående analyseinstitut, og de erfaringer skal vi bruge til at styrke kulturlivet og ruste det til fremtiden. Der skal lyde stor ros til de Radikale, for at bære forslaget ind til finanslovsforhandlingerne og for i flere år at have presset på for at styrke vidensgrundlaget på kulturområdet,” siger Brian Mikkelsen.

Godt at servicefradraget lever videre
I finansloven for 2022 opretholder man også servicefradraget, og det mener Dansk Erhverv er godt.

”Rigtig mange danskere har været glade for servicedelen af boligjob-ordningen og den gør en stor forskel for mange danskere i en travl hverdag. Så vi er glade for, at den lever videre. Vi havde gerne set fradraget være lidt større og flere ydelser omfattet som fx flytteydelser,” siger Brian Mikkelsen.

Gode klimatiltag
Dansk Erhverv kvitterer for de gode klimainitiativer i den grønne delaftale om finansloven 2022. Mere billig grøn strøm og fart på elektrificeringen er afgørende, hvis Danmark skal blive fri af kul, olie og gas. De op til 3 GW havvind giver omstillingen endnu mere vingefang – og flytter Danmark endnu et skridt på vejen mod at blive verdens bedste land til grøn omstilling. Derudover er det særdeles positivt, at aftalepartierne noterer sig, at en grøn skattereform skal være en hovedmotor til at nå klimamålene.

Læs mere på fm.dk: Aftale om finansloven for 2022

Kontakt

Kommunikation

Jesper Ingemann

Pressekonsulent