; ;
Gemt

Glædeligt med hurtig aftale om kompensation

09. december 2021

Det er positivt, at aftalen for kompensation landede så hurtigt, som det var tilfældet. Den vil gøre en forskel for mange af de ramte brancher og virksomheder, men der er dog uklarheder, lyder det fra Dansk Erhverv.

 

Der er netop blevet præsenteret en bred politisk aftale om kompensation for de nye restriktioner, som blev annonceret i går aftes. Aftalen indeholder blandt andet, at satsen for omsætningsnedgang i forbindelse med kompensation for faste omkostninger bliver sat ned til 30 procent, at grænsen for kompensation til selvstændige, der har ansatte, bliver sat op i 33.000 kroner og at der afsættes penge til kompensation for tab af letfordærvelige varer.

”Dansk Erhverv havde helst set, at den aktuelle situation var blevet løst på en anden måde. At der var blevet set på testkrav, øget brug af coronapas og hurtigere vaccinering med det tredje stik. Nu er det desværre ikke blevet sådan, men vi tager positivt imod, at der blandt andet er blevet lyttet til os i forbindelse med grænsen for omsætningsnedgang for kompensation for faste udgifter og kompensation for de let fordærvelige varer. Det vil gøre en forskel for mange brancher og virksomheder, men vi kommer ikke uden om, at de berørte igen-igen står i en meget svær situation,” siger Brian Mikkelsen.

Fortsat uklarheder
Brian Mikkelsen peger på, at der fortsat er uklarheder, som aftalen ikke giver svar på.

”Det fremstår noget uklart, hvordan ansvaret skal placeres, når nogen for eksempel aflyser et arrangement som følge af en opfordring. Når der kommer en opfordring, så vil det ofte virke som et påbud. Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de lige nu får adskillige aflysninger, selv om man altså gerne må tage for eksempel på restaurant, på hotel eller tage familien med ud at opleve noget sammen,” siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen tilføjer, at Dansk Erhverv nu afventer trepartsforhandlinger om blandt andet lønkompensation.

Fakta om kompensationspakker

Faste omkostninger:
Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.

Selvstændige, herunder kunststøtteordningen:
Kompensationsordningen til selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningen kan søges fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.

Tvangslukninger:
De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.

Arrangører:
Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.
Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).

Aflysninger af julefrokoster:
Der oprettes en pulje til dækning af kasserede varer hos virksomheder, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, som skulle have været afholdt den 10., 11. og/eller 12. december uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler e.li.

Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.

Weekendpulje for kasserede letfordærvelige varer:
Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

Låne- og garantiordninger:
Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022.

Regeringen drøfter forholdene for lønmodtagere med arbejdsmarkedets parter.

Kompensationspakkerne gælder til den 28. februar 2022.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef