Gemt

Gode elementer i ny national strategi for cybersikkerhed

15. december 2021

Den nye nationale strategi for cybersikkerhed vil styrke sikkerheden for erhvervslivet, men Dansk Erhverv er bekymret for, at virksomhederne ikke vil få tilstrækkeligt med hjælp til de nye krav. Det skal være et opmærksomhedspunkt, lyder det fra Janus Sandsgaard.

”Med den nye strategi vil regeringen styrke sikkerheden omkring de samfundsvigtige funktioner, og dermed udvides bredden af sikkerhedsindsatsen fra den forrige strategi, som primært fokuserede på samfundskritisk infrastruktur. Vi har senest med coronakrisen set, at fx detailhandlen er en sektor, vi som samfund er dybt afhængige af, og derfor kan det give god mening at flere sektorer nu omfattes. Vi kan dog være bekymrede for, om der vil være tilstrækkeligt med hjælp til de mange tusind virksomheder, som nu kan blive underlaget nye krav, og opfordrer til, at etablering af sektorstrategier og DCIS’er på flere områder, ikke medfører nye administrative byrder for virksomhederne,” siger Janus Sandsgaard, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Erhverv.

I strategien er der afsat 270 mio. kr. til 34 initiativer i perioden 2022-24. Det mener Janus Sandsgaard ikke er tilstrækkeligt, hvis man skal nå i mål.

"De gode intentioner og initiativer bliver ikke virkelighed af sig selv. Det koster formentligt en del mere end de afsatte midler. Cybersikkerhed er en investering i fremtiden, hvorfor vi mener, at Danmark skal investere mere i it-sikkerhed, men også i digitalisering generelt," lyder det fra Janus Sandsgaard.

I den nye strategi for cybersikkerhed foreslås det blandt andet, at der skal være fokus på it-sikkerhed ved offentlige it-indkøb og -udbud.

”Dette er noget, Dansk Erhverv længe har efterspurgt blandt andet i Digital handlekraft fra september 2020, hvor vi foreslår, at netop de offentlige indkøb kan være en driver for at flere leverandørvirksomheder ser en økonomisk gevinst ved at øge it-sikkerheden og fx få D-mærket. På den måde kan høj it-sikkerhed blive en konkurrencefordel for danske virksomheder,” siger Janus Sandsgaard og fortsætter:  

”Strategien har et stærkt fokus flere kompetencer både hos medarbejdere og bedre ledelsesforankring i erhvervslivet og hos myndigheder. I den forbindelse videreføres og styrkes Sikkerdigital.dk, og det er noget, vi bakker hundrede procent op om – vi skal bygge videre på de eksisterende tiltag og værktøjer.”

Med strategien foreslår regeringen yderligere en række tiltag, der skal styrke det offentlig-private samarbejde. Det vækker tilfredshed hos Janus Sandsgaard:

”I Dansk Erhverv hilser vi offentlig-private samarbejde velkomment, men det er vigtigt at understrege, at der er nogle grundlæggende udfordringer bl.a. ift. rådgivningen hos Center for Cybersikkerhed, som vi ikke er sikre på, kan løses med de foreslåede greb.”

Læs hele strategien på fm.dk: National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil