Gemt

Nu åbnes kompensationsordningerne for selvstændige mv., samt lønkompensation

23. december 2021

Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere (med B-indkomst og blandet indkomst) for december måned samt lønkompensationsordningen. Virksomheder kan søge om hjælp via virksomhedsguiden.dk.

I dag åbner Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til flere kompensationsordninger.

Ordningerne for selvstændige mv. samt lønkompensationsordningen åbner nu, efter regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier samt arbejdsmarkedets parter blev enige om at genåbne de generelle kompensationsordninger til dansk erhvervs- og kulturliv.

Fakta om de åbne kompensationsordninger:

 • Lønkompensation:
  - Virksomheder kan søge om lønkompensation, hvis virksomheden må hjemsende mindst 30 pct. eller mere end 50 af medarbejderne.
  - Tvangslukkede virksomheder kan også søge kompensation på den generelle lønkompensationsordning.
 • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. for ikke-funktionærers, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat.
 • Selvstændig-ordningen:
  - Selvstændige kan søge om kompensation for 90 pct. af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, og maksimalt 33.000 kr., hvis der er ansatte.
  - Freelancere mv. kan også søge om kompensation for 90 pct. af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for freelancere med B-indkomst og 20.000 kr. pr. måned for freelancere med blandet indkomst.
  - Tvangslukkede selvstændige uden omsætning kan også ansøge for december, og her gives der kompensation for 100 pct. af omsætningstabet.

For øvrig information henvises til virksomhedsguiden.dk.