Gemt

Ny forordning for transport af grænseoverskridende affald skaber et indre marked for genanvendelige materialer

07. december 2021

Europa-Kommissionen har præsenteret en revision af transportforordningen, der skal sikre et indre marked for genanvendelige materialer. Samtidig vil forordningen forhindre affaldsdumping i tredjelande og ulovlig transport af affald. Dansk Erhverv har længe efterspurgt en revision af forordningen, og er meget positiv overfor forslaget.

 

Europa-Kommissionen præsenterede i sidste uge deres forslag til en ny forordning for grænseoverskridende transport af affald indenfor EU, der reviderer de eksisterende regler på området. Formålet med revisionen af transportforordningen er, dels at sikre et indre marked for genanvendelige materialer, og dels at komme illegal transport til livs samt undgå dumping af affald i tredjelande udenfor EU.

Et indre marked for genanvendelige materialer er en nødvendighed for omstillingen til den cirkulære økonomi
Dansk Erhverv har længe efterspurgt, at det bliver lettere at transportere affald over grænserne inden for EU. I dag er kun 12 procent af de materialer der anvendes i EU genanvendte. Ved at gøre det lettere at transportere affald inden for EU, understøtter man den cirkulære økonomi ved at øge udbuddet af genanvendelige materialer. Samtidig gør revisionen af forordningen, at de genanvendelige materialer sendes til de anlæg i EU, der bedst kan udnytte ressourcerne.

Dansk Erhverv støtter samtidig op om, at illegal transport af affald samt dumping af affald i tredjelande skal undgås. Udover at det er forkert at eksportere sine problemer til tredjelande, så udgør affald i dag en værdi ressource, som skal genanvendes til gavn for økonomien, miljøet og klimaet.

Fast track-ordning og harmonisering af affaldsdefinitioner
Forslaget vil medføre at fremtidig transport af affald sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet, ligesom den medfører en harmonisering af klassifikationen af affald, hvilket vil gøre ansøgningsproceduren lettere på tværs af de enkelte lande. Ansøgningsproceduren vil samtidig blive digital. Derudover etableres der en fast track-ordning for godkendelse af grænseoverskridende transport af affald. Alt sammen vil forhåbentligt komme den lange ventetid til livs, som mange virksomheder oplever i dag.

Dansk Erhverv følger initiativet til dørs
Europa-Kommissionens forslag til revisionen af transportforordningen vil nu blive behandlet i Europa-Parlamentet og Ministerrådet i løbet af næste år, inden det endeligt vedtages. I Dansk Erhverv følger vi sagen tæt, for at sikre at den endeligt vedtagne revision fortsat vil indeholde de gode intentioner fra Kommissionens oprindelige forslag.

Kontakt

Handel

Andreas Hastrup Clemmensen

Politisk konsulent