Gemt

Vikar: Arbejdsgiverperioden er suspenderet ved fravær, der skyldes Covid-19

Nyhed

Dansk Erhverv | Vikar - 12. december 2021

Arbejdsgiverperioden er midlertidigt suspenderet ved fravær, der skyldes COVID-19. Medarbejderen/vikaren skal dog stadig opfylde beskæftigelseskravet overfor kommunen.


I forbindelse med Covid-19 har Folketinget den 9. december 2021 vedtaget en lov, der midlertidigt suspenderer arbejdsgiverperioden på 30 dage, når sygdommen skyldes Covid-19. Dette gælder også for vikarbureauer. Lovændringen blev vedtaget med tilbagevirkende kraft, så den gælder i forhold til medarbejdere/vikarer, der har fravær begrundet i Covid-19, og hvor første fraværsdag var den 23. november 2021 eller senere.