Gemt

EU: 5000 milliarder kroner til genopretning

11. februar 2021

Europa-Parlamentet godkendte tirsdag EU’s genopretningspakke, der giver medlemslandene i alt 5.000 milliarder kroner til fx at styrke den grønne omstilling og digitalisering.  Dansk Erhverv og Udenrigsministeriet er allerede i fuld gang med at identificere, hvilke kommercielle muligheder det åbner for Dansk Erhvervs medlemmer


EU’s medlemslandene er i fuld gang med at forberede deres nationale udmøntningsplaner, som skal indleveres til Europa-Kommissionen senest d. 30. april 2021. Herefter skal planerne godkendes. Det er forventningen, at midlerne udmøntes over de kommende år, men at de første udbud i landene offentliggøres fra omkring sommer 2021.

Oplagte muligheder i Syd- og Østeuropa
”Dansk Erhverv er i samarbejde med Udenrigsministeriet allerede i fuld gang med at identificere, hvilke kommercielle muligheder det åbner for Dansk Erhvervs medlemmer”, fortæller Dansk Erhvervs EU- og internationale chef, Lasse Hamilton Heidemann og fortsætter:

”Det er en oplagt mulighed for, at danske virksomheder kan komme ind på de europæiske markeder, hvor vi ikke traditionelt står så stærkt – bl.a. i Syd- og Østeuropa, som får størstedelen af midlerne. Men det er også en mulighed for at komme i gang med den første eksport for flere danske virksomheder.”

Fokus på grøn omstilling og digitalisering
37 pct. af midlerne er øremærket grøn omstilling, mens 20 pct. skal gå til digital omstilling i de enkelte medlemslande, hvilket i den grad rimer på mange af Dansk Erhvervs medlemmers styrker. Mange af midlerne forventes at blive udbudt i kraft at store offentlige udbud, hvor danske virksomheder kan søge direkte eller som underleverandører til virksomheder i de enkelte lande.

Dansk Erhverv er i partnerskab med Udenrigsministeriet i færd med at lægge en konkret plan for, hvordan danske virksomhed får fingre i de mange midler. Bl.a. skal der skrues op for eksportfremstød og der skal oprustes med medarbejdere på de danske ambassader i Europa, så virksomhederne kan få hjælp til at byde på fx udbud eller få et samarbejde etableret med de relevante lokale virksomheder.

Udenrigsministeriet har organiseret arbejdet i 6 sektorspor:

  • Energi
  • Energieffektivitet
  • Sundhed
  • Digitalisering
  • Fødevarer/biotek,
  • Vand/forsyning.

Hvis du ønsker løbende information om mulighederne inden for ét eller flere spor, kan du tilmelde dig her: EU genopretning.

Du kan læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://thetradecouncil.dk/eugenstart

Har du spørgsmål eller input, så kontakt Dansk Erhverv, Malene Mundt pr. mail mamu@danskerhverv.dk eller pr. tlf. 26330894

Kontakt os

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil