Gemt

Gode takter for den private el-bilisme, men vi skal huske den tunge transport

12. februar 2021

Vi køber ikke fremtidens køretøjer, hvis vi ikke kan tanke/lade dem op. Derfor er Eldrupkommissionens bud på hvordan vi får skabt et marked for opladning og infrastruktur helt afgørende for, om erhvervsliv og borgere køber fremtidens person- og varebiler. Dansk Erhverv savner dog bud på fremtiden for den tunge transport og afviser tanken om en dobbelt afgift på tung trafik i byer.

El-bilkommissionen er netop udkommet med sin anden rapport. Den peger på en række realistiske veje til en veludbygget ladeinfrastruktur til personbiler. Det er positivt, for ladestandere bliver afgørende for el-transportens succes i fremtiden.

”Bilerne bliver stadig billigere og bedre, men danskerne køber dem kun, hvis de er trygge ved at kunne fylde dem op. Erhvervslivet bidrager gerne til at løse opgaven. Vi skal bare huske, at der følger en stor infrastrukturopgave med, som også skal løses,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Husk den tunge transport
Dansk Erhverv mener i øvrigt, at man ikke må glemme, at der også er vejtransport udover personbilismen, og de udfordringer skal der også tages fat på. Dansk Erhverv opfordrer til, at de kommende infrastrukturforhandlinger som opfølgning på Eldrupkommissionens delrapport både sigter på at fremtidssikre udbredelse af bæredygtig tank- og ladeinfrastruktur til personbiler såvel som den til den tunge transport, så der skabes mulighed for en grøn omstilling inden for begge områder.

”Den tunge erhvervstransport kan ikke bruge de samme løsninger som personbilerne. Den udfordring skal fortsat løftes. Vi foreslår i Dansk Erhverv, at man bygger direkte videre på Eldrupkommissionen i et arbejde, der skal finde løsninger på den tunge transports udfordringer,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv peger på, at hvis den grønne omstilling af transporten skal lykkes, så kræver det at tank- og ladeinfrastrukturen følger med. Det gjorde Klimapartnerskabet for Landtransport også opmærksom på. I dag er en række grønne drivmidler allerede veltestede og implementeringsparate, men der mangler en plan for udrulning af dem.

Elladestandere er et eksempel, hvor der i dag sker en udvikling i ladestationer til personbiler, men hvor der fortsat mangler anlæg, som kan benyttes af tungere køretøjer. Teknologien og markedet er endnu i sin spæde begyndelse. Brint og biogas ser ligeledes en mangel på tankningsmuligheder for den tungere transport. Det er vigtigt, også at få håndteret disse udfordringer.

Ikke flere afgifter
Endelig præsenterer kommissionen en idé om at lægge en særlig trængselsafgift på biler i byer – herunder lastbiler.

”Lastbiler og busser blev allerede i første rapport pålagt en kilometerafgift på hele vejnettet. En idé om yderligere afgift på tung transport i byer må vi afvise,” slutter Brian Mikkelsen.

Kontakt os

Kommunikation

Jesper Ingemann

Pressekonsulent