Gemt

Kompensationspakker forlænges

25. februar 2021

Du har fortsat adgang til at søge om at få del i kompensationspakker, hvis omsætningen er faldet mindst 30 procent - uanset om du må åbne eller ej. Det samme gælder ordningen med lønkompensation.

Fra og med på mandag den 1. marts 2021 kan størstedelen af danske udvalgsvarebutikker slå hoveddørene op for kunder igen. Men mange har fortsat brug for kompensation, og andre er fortsat ramt af restriktioner. Derfor har regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet aftalt at forlænge de generelle kompensationspakker foreløbig frem til og med mandag den 5. april.

Åbningen fra på mandag gælder alle danske udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter med undtagelse af dem, der ligger i blandt andet storcentre og stormagasiner.

Samtidig må de cirka 250 store udvalgsvarebutikker, der er over 5.000 kvadratmeter, holde ”bagdøren” åben for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Danske virksomheder, kulturliv og selvstændige har fortsat adgang til at søge de generelle kompensationsordninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 procent sammenlignet med året før. Det gælder, hvad enten de må åbne eller ej.

Det betyder, at virksomheder og selvstændige mv. fortsat kan benytte sig af de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige mv. Ligeledes forlænges lønkompensationsordningen, indtil restriktionerne ophører.

Endelig har virksomheder mulighed for at søge om kompensation for tvangslukkede enheder uden omsætning. Butikskæden, hvor en del af virksomhedens butikker ligger i storcentre, der fortsat er lukkede, kan således søge om kompensation for 100 procent af de pågældende enheders faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger op til 100.000 kr. pr. enhed om måneden.

Læs mere om forlængelsen af kompensationspakkerne. 

Dansk Erhverv mener, at der er behov for at justere kompensationspakkerne på grund af den smalle genåbning.

Læs Dansk Erhvervs 23 forslag.

Få mere information
• www.virksomhedsguiden.dk
• Erhvervsstyrelsens corona-hotline: 72 20 00 34.