Gemt

Ligestilling i lønkompensation til lønmodtagere og selvstændige er en sejr, men der mangler fortsat fokus på iværksættere

09. februar 2021

Der er netop indgået en politisk aftale om diverse justeringer i forhold til kompensationspakkerne til dansk erhvervsliv. Dansk Erhverv har længe kæmpet for ligestilling af lønkompensation for selvstændige og lønmodtagere, og hilser derfor aftalen velkommen. Desværre falder mange iværksættere fortsat mellem to stole, og der er derfor presserende behov for øget fokus på iværksættere i krisetid. 

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at øge kompensationen til selvstændige uden ansatte til 30.000 kr. og til 33.000 kr. til selvstændige med ansatte. Kompensationen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. december. Det er godt, at selvstændige nu har de samme vilkår som lønmodtagere, men der er stadig mange områder, hvor iværksætterne står dårligere i forhold til at kunne få hjælp i forbindelse med Coronakrisen. Det skal vi gøre noget ved, hvis vi har et ønske om at komme ud på den anden side af krisen med sunde virksomheder, og med en befolkning, der fortsat har mod på at blive iværksætter og starte virksomhed 

”Ligestillingen af lønmodtagere og selvstændige er vigtig. Både fordi de selvstændige nu får bedre muligheder for at klare sig igennem krisen, men også vigtigt fordi vi sender et signal om, at iværksættere og selvstændige er lige så værdsatte i samfundet som lønmodtagere. Vi er dog ikke helt i mål endnu. Iværksættere har svært ved at leve op til krav for hjælpepakker, hvilket betyder, at nogle iværksættere og vækstvirksomheder ikke har kunnet modtage hjælp fra kompensationsordningerne bl.a. fordi de ikke kan vise fald i omsætningen på minimum 30 pct. Dem skal vi også hjælpe, hvis vi vil sikre sunde iværksættervirksomheder på den anden side af krisen” siger Dansk Erhvervs chefkonsulent for iværksætterpolitik, Jasmina Pless. 

Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

1. Forlænge covid-19 finansiering fra Vækstfonden til hele 2021 

Mange iværksættere og vækstvirksomheder har ikke kunne modtage hjælp fra kompensationsordningerne, da de ikke har kunne vise et fald i omsætningen på 30 procent. Enten fordi de er så nye, at de ikke haft omsætning, eller fordi de er inde i en vækstrejse, hvor omsætningen er steget – men langt fra til det niveau, som virksomhedens investeringer og ansættelser normalt ville have ført til, hvilke har medført store underskud for vækstvirksomhederne. Iværksættere og vækstvirksomheder, der ikke har adgang til kompensation er i stedet blevet henvist til en række nye låne- og investeringsprodukter i Vækstfonden. På trods af, at lån og investeringer sætter iværksætteren i en langt mere risikofyldt position, end hvis iværksætteren havde haft mulighed for at modtage økonomisk støtte, har det indtil nu været mange iværksætteres eneste udvej til at holde virksomhed i live. Dette behov stopper ikke foreløbigt, og der kan gå længe førend virksomhederne igen er ovenpå. Derfor er der behov for at forlænge covid-19 finansiering fra Vækstfonden til hele 2021. De korte forlængelser af ordningerne i Vækstfonden er uhensigtsmæssige og unødigt stressende for virksomhederne. 

2. Adgang til dagpenge for iværksættere, hvis virksomheden må gå i dvale 

Dansk Erhverv mener fortsat, at iværksættere skal have mulighed for helt eller delvist at få adgang til dagpenge uden at lukke virksomheden, mens Coronakrisen stadig hærger Danmark og dansk erhvervsliv. Det skal kunne hjælpe nye virksomhedsejere, som f.eks. har sagt deres job op og investeret i at starte deres egen virksomhed, men som endnu ikke er kommet i gang med salg, og som derfor ikke kan leve op til kompensationsordningernes krav om fald i omsætning. De nye iværksættere har i dag ikke mulighed for at få dagpenge uden at skulle lukke deres forretning. Det er uhensigtsmæssigt, når mange af iværksætterne har intentioner om at sætte fart på virksomheden på den anden side af krisen. Mange nye iværksættere har fortsat et håb om, at virksomheden vil kunne løbe rundt på den anden side af Coronakrisen, men på nuværende tidspunkt har de behov for at sætte virksomheden i ”dvale” og modtage dagpenge for at kunne betale for deres husleje og leveomkostninger.  

Kontakt

Politik og Analyse

Anna Vejlby Hansen

Studentermedhjælper
Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil