Gemt

Nemmere at ansætte udenlandsk arbejdskraft

15. februar 2021

”Ansæt udenlandsk medarbejder - trin for trin” er et nyt digitalt redskab. Formålet er at give virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft, overblik over hvilke registreringer de skal foretage hvornår og hos hvilke myndigheder. Dansk Erhverv bakker op om initiativet.

Var du som arbejdsgiver klar over, at en udenlandsk medarbejders opholds- og arbejdstilladelse er knyttet til den bestemte stilling, medarbejderen er ansat i? Hvis du ansætter en medarbejder, der allerede har en opholds- og arbejdstilladelse og er ansat i en anden virksomhed, skal du og medarbejderen alligevel ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Det er en af de mange regler, som det kan være svært at finde rundt i, om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft uden for EU og en række andre lande. Men nu er det blevet nemmere for danske virksomheder at finde vej igennem labyrinten.

2-5 måneder at ansætte en udenlandsk medarbejder
Erhvervsstyrelsen har sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration - SIRI udviklet det digitale forløb ”Ansæt udenlandsk medarbejder - trin for trin”. Det er møntet på arbejdsgivere, der ønsker at hjælpe deres udenlandske medarbejdere igennem processen med opholds- og arbejdstilladelse, CPR-nummer, skattekort, NemID og bankkonto.

Ved at tage imod ”Virk Assistenten”s hjælp trin-for-trin får virksomhederne overblik over hvilke registreringer, de skal foretage hvornår og hos hvilke myndigheder. Forløbet består af 5 trin.

Der er sagsbehandling forbundet med registrering på de enkelte trin, og forløbet starter, før medarbejderen kommer til Danmark. Det slutter, når virksomheden er klar til at udbetale løn. Hele forløbet kan derfor tage 2-5 måneder at færdiggøre.

Den digitale guide er en god løsning
Hos Dansk Erhverv glæder initiativet arbejdsmarkedschef Peter Halkjær:

”Muligheden for at rekruttere udenlandske medarbejdere har stor betydning for vores medlemsvirksomheder. Men det er også forbundet med komplicerede regler og procedurer. Derfor har vi ønsket at få et værktøj, der gør det væsentligt nemmere for virksomhederne at komme i mål. Vi synes, at resultatet med den digitale guide er blevet godt. Den digitale løsning har imidlertid ikke kun betydning for dem, der trods besværet henter udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Guiden vil også få mange af de virksomheder til at slå til, der står på vippen og flirter med overvejelser om, hvorvidt det er umagen værd at rekruttere medarbejdere fra udlandet. Det vil især gavne små og mellemstore virksomheder,” siger han.

Vi er ikke i mål endnu
”Virk Assistenten” løser dog ikke alle problemer for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, mener Peter Halkjær:

”Vi er ikke i mål endnu med at få luget ud i reglerne. For eksempel er det forbundet med meget administrativt bøvl, at udenlandske medarbejdere skal have en dansk bankkonto for at få udbetalt løn.”

10 brugerrejser at vælge imellem
Forløbet med ”Ansæt udenlandsk medarbejder - trin for trin” er en såkaldt brugerrejse, som Erhvervsstyrelsen i alt har lanceret 10 af. De hjælper virksomhederne sammenhængende og med tværgående registreringer og regler. Virksomheder kan blandt andet få hjælp til at foretage deres første varehandel med et andet EU-land, ansætte sin første medarbejder, opdatere sin branchekode og lukke sin virksomhed.

Læs mere om
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft (Erhvervsstyrelsen.dk)

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil