Gemt

Nye regler om varsling af ferie og afspadsering m.v. for medarbejdere hjemsendt på lønkompensation

Nyhed

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget en ny lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge medarbejdere at afholde ferie mv. under hjemsendelse.