; ;
Gemt

Selvstændige kan søge om ekstra corona-kompensation med tilbagevirkende kraft

22. februar 2021

Selvstændige, der på grund af uklarhed om kompensationspakkerne var ved at gå glip af en forhøjet kompensation for corona-nedlukning, får nu mulighed for at ansøge om pengene med tilbagevirkende kraft.

En politisk aftale fra tidligere i februar om at forhøje kompensationen til selvstændige, der har måttet lukke deres forretning ned på grund af corona-restriktioner, er allerede blevet yderligere justeret og med tilbagevirkende kraft.

Det blev dengang aftalt mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget at hæve kompensationsloftet for selvstændige, der har ansatte, til 33.000 kr. om måneden. For selvstændige uden ansatte blev loftet hævet til 30.000 kr.

Begrænsning udskudt til 1. februar 2021
Formålet er at give selvstændige en bedre kompensation for de omkostninger, der dels følger af at have ansatte, og dels for andre meromkostninger der følger af den lange nedlukning. Det er dog et krav, at den selvstændige ikke må trække mere end 23.000 kr. ud til sig selv om måneden.

Imidlertid har det skabt problemer for en række selvstændige, fordi de i god tro allerede har trukket mere end det beløb ud til sig selv. Derfor har de ikke kunnet få del i det forhøjede kompensationsloft.

Men med den allerseneste politiske justering kan det nu godt lade sig gøre alligevel, men kun for december 2020 og/eller januar 2021. Kravet om det maksimale beløb på 23.000 kr. gælder i stedet fra den 1. februar 2021.

Selvstændige kan indsende ny ansøgning
Fremadrettet må selvstændige således ikke tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden, så længe de modtager den forhøjede kompensationssats.

Selvstændige kan søge om det forhøjede loft med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, hvor de skærpede restriktioner blev indført. Ansøgere, som allerede har bedt om kompensation for selvstændige, skal blot indsende en ny ansøgning under de justerede nye vilkår.

Få mere information
• www.virksomhedsguiden.dk
• Erhvervsstyrelsens corona-hotline: 72 20 00 34