Gemt

Stramninger af indrejseregler pr. 17. februar 2021

15. februar 2021

Regeringen har på grund af øget risiko for spredning af de særlige virusvarianter i grænselandet besluttet, at kravet til hvornår testen ved indrejse tidligst er taget, ændres fra 7 dage før indrejse til maksimalt 72 timer før indrejse.

 

Personer bosat i grænselandet
Indrejsereglerne er gældende for personer med fast bopæl i grænselandet, hvilket vil sige Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

Disse personer har ved indrejse hidtil skulle fremvise en negativ test (antigen eller PCR) som er maksimalt 7 dage gammel. Fra onsdag den 17. februar 2021 ændres dette til at testen (antigen eller PCR) maksimalt må være taget 72 timer før indrejse i Danmark.

Personer der har udført arbejde eller leveret tjenesteydelser
Reglerne ændres tilsvarende for danske statsborgere eller udlændinge, med fast ophold i Danmark, der har udført arbejde eller leveret tjenesteydelser til grænselandet. Her har der hidtil været et krav om, at personen skulle kunne fremvise en test, der er maksimalt 7 dage gammel. Dette ændres tilsvarende til at testen (antigen eller PCR) maksimalt må været taget 72 timer før indrejse til Danmark.

Krav om isolation efter indrejse i Danmark
Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet, er undtaget fra isolationskravet, hvis de kan fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel (i stedet for de nuværende syv dage).

Hvornår gælder ændringerne fra?
Ændringerne gælder fra onsdag den 17. februar og foreløbigt frem til den 28. februar 2021. En forlængelse af reglerne vil kunne ske ved udstedelse af en ny bekendtgørelse.

Frem til den 17. februar 2021 vil de nuværende regler om 7 dage være gældende.

Læs mere om ændringerne og se bekendtgørelse om stramninger af indrejseregler for indrejsende fra grænselandet

 

Kontakt os