Gemt

Vaccination af frontmedarbejdere på ældre- og socialområdet

Opdateret 12. marts

[Opdateret 12. marts]
Sundhedsstyrelsens udmelding i går om at sætte AstraZeneca vaccinen på pause får desværre konsekvenser for vaccination af frontpersonale. Dansk Erhverv har modtaget følgende information fra Sundhedsstyrelsen:

”Vi har allerede været i dialog med flere af jer om, at brugen af AstraZeneca-vaccinen nu pauseres, mens lægemiddelmyndighederne undersøger indberetningerne af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen. Der er ikke dokumenteret en kausal sammenhæng mellem vaccinen og tilfældene, men det er nødvendigt, at vi får undersøgt mistanken nærmere, før vi kan fortsætte med vaccination med AstraZeneca.

Pauseringen rammer hele vaccinationsprogrammet, men i særligt høj grad jeres medlemmer, fordi AstraZeneca hidtil er blevet tilbudt en stor del af frontpersonalet. Vi er meget kede af, at nogle af jeres medlemmer nu ikke kan blive vaccineret som hidtil planlagt.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik. Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Vi kan desværre endnu ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Dette betyder også, at den opsamlingsrunde, som vi tidligere har annonceret, afventer yderligere afklaring”

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens ark med spørgsmål og svar: Spørgsmål og svar om COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Samt notat med nærmere beskrivelse af pauseringen: Notat om pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca i det danske COVID-19 vaccinations­program

Vi arbejder på at få yderligere afklaring på konsekvenserne for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.

Opdateret 2. marts 2021

[Opdateret 2. marts]: Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen har besluttet at der lukkes for indsendelse af personoplysninger i gruppe 4 på fredag kl 12.00. Det vil sige, at I hvis I har nye medarbejdere, der skal på listen eller endnu ikke har fået sendt, skal sende til Dansk Erhverv inden fredag den 5/3 kl. 9.00.

Samtidig beder Sundhedsstyrelsen os om at dele følgende:

For at sikre ensartethed minder vi igen om, at kriterierne, der uddybes i notatet Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor skal følges og tolkes restriktivt. Det er væsentligt at bemærke, at der skal være helt særlige årsager til inklusion i målgruppe 4 og at man derved tilbydes vaccination før ældre personer og andre, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

I tillæg til dette gør vi opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen ikke anser arbejde med børn som en væsentlig risikofaktor, og derfor er lærere, psykologer, pædagoger mv, der arbejder med børn i udgangspunktet ikke omfattet af målgruppen, med mindre de arbejder med børn i helt særlig øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus. Af samme årsag er pædagoger i børnehaver, vuggestuer mv. og lærere i grundskolen heller ikke inkluderet i målgruppen.

Der vil med overvejende sandsynlighed blive åbnet for en opsamlingsrunde på et senere tidspunkt. Der vil blive udsendt separat information herom. Oplysninger sendt til vacciner@danskerhverv.dk efter fredag den 5/3 kl. 12.00 vil ikke blive behandlet og slettes.

03. februar 2021

Vaccination af frontmedarbejdere på ældre- og socialområdet

Dansk Erhverv har indgået en databehandleraftale med Statens Seruminstitut, sombetyder at vi på vegne af vores medlemmer, der har frontmedarbejdere i ældresektoren samt udvalgte dele af socialområdet, kan indberette personoplysninger (kun CPR) på de frontmedarbejdere, der ønsker at blive vaccineret. Herefter vil medarbejderen modtage en indkaldelse i e-Boks.  

Dansk Erhverv fungerer alene som databehandler fsva. indberetning af oplysninger til Statens Seruminstitut og sletter de indsendte lister så snart data er videreformidlet til SSI.

Gruppe 4 omfatter ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.” Databehandleraftalen med SSI omfatter for nuværende ældre- og dele af socialområdet.

De personer der er en del af gruppe 4 er på nuværende tidspunkt, jf. Sundhedsstyrelsen:

  • På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale som har nær borgerkontakt.
  • Personale i hjemmeplejen.
  • På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige sygdomsforløb med COVID-19.

Det er en ledelsesopgave at foretage vurderingen af, hvilke medarbejdere der konkret er omfattet af ovennævnte målgruppebeskrivelse.

Ovenstående gælder frontpersonale i gruppe 4. Lige nu prioriteres gruppe 3 over frontpersonale.
Private og selvejende virksomheder, der ikke er medlemmer af Dansk Erhverv kan også via denne aftale indsende CPR på frontmedarbejdere, jf. ovenstående.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Markedschef for velfærd og samfund
Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil