Gemt

Nystartede virksomheder kan nu også få hjælp– men der mangler fortsat fokus på iværksættere

21. januar 2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er netop blevet enige om at ændre kompensationsordningerne, så nyetablerede virksomheder nu også kan få adgang til kompensation. Men der mangler fortsat fokus på iværksættere.


Af Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er netop blevet enige om at ændre kompensationsordningerne, så nyetablerede virksomheder nu også kan få adgang til kompensation. Fristen i kompensationsordningerne for etablering af CVR flyttes fra d. 9. marts 2020 til 1. november 2020. Det er godt, men der er fortsat behov for at se på iværksættere og vækstvirksomheders mulighed for at få økonomisk hjælp til at komme igennem corona-krisen.

Dansk Erhverv er glade for, at Folketingets partier har lyttet til Dansk Erhvervs ønske om at give nye muligheder adgang til kompensation.

Den nye frist vil give virksomheder, der er etableret hen over sommeren og i første del af efteråret – hvor smittetrykket var lavt – mulighed for at søge kompensation. Med ændringen vil nyetablerede virksomheder mv., som er ramt af én eller flere af de kompensationsberettigende COVID-19-relaterede restriktioner, få adgang til de målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger. De konkrete kompensationsmuligheder vil afhænge af tidspunktet for virksomhedens registrering i CVR samt de restriktioner, virksomheden er ramt af.

Alle selvstændige vil derudover også kunne søge de generelle kompensationsordninger, der blev genåbnet den 9. december 2020. Det vil stadig være et krav i kompensationsordningerne, at virksomheden eller den selvstændige kan dokumentere mindst én måneds omsætning forud for den periode, der søges kompensation for. Erhvervsstyrelsen forventer at kunne åbne for ansøgninger fra de nyetablerede virksomheder i begyndelsen af februar, afhængig af forudgående statsstøttegodkendelse.

Det er godt, at nye virksomheder nu har fået samme vilkår som virksomheder, der er etableret før den 9. marts, men der er stadig mange områder, hvor iværksættere står dårligere i forhold til at kunne få hjælp og kompensation. Det skal vi gøre noget ved. Derfor foreslår Dansk Erhverv:

Dansk Erhvervs Forslag

 

1.      Samme kompensation for selvstændige som for lønmodtagere

Det er godt, at vi holder hånden under lønmodtagere under corona, men vi bør behandle selvstændige og lønmodtagere ens, hvis vi har et ønske om at komme ud på den anden side af corona-krisen med sunde virksomheder, og med en befolkning, der fortsat har mod på at blive iværksætter. I øjeblikket er lønmodtagere berettiget til lønkompensation på 30.000, mens selvstændige kun kan få lønkompensation for 23.000. Den skævvridning skal selvfølgelig udlignes, og grænsen skal derfor også sættes op for de selvstændige. Det er vigtigt, at de små erhvervsdrivende kan få en ordentlig kompensation, da få midler ofte vil være afgørende for om virksomheden overlever.

 

2.      Forlænge covid-19 finansiering fra Vækstfonden til hele 2021

Mange iværksættere og vækstvirksomheder har ikke kunne modtage hjælp fra kompensationsordningerne, da de ikke har kunne vise et fald i omsætningen på 30 procent. Enten fordi de er så nye, at de ikke haft omsætning, eller fordi de er inde i en vækstrejse, hvor omsætningen er steget – men langt fra til det niveau, som virksomhedens investeringer og ansættelser normalt ville have ført til, hvilke har medført store underskud for vækstvirksomhederne. Iværksættere og vækstvirksomheder, der ikke har adgang til kompensation er i stedet blevet henvist til en række nye låne- og investeringsprodukter i Vækstfonden. På trods af, at lån og investeringer sætter iværksætteren i en langt mere risikofyldt position, end hvis iværksætteren havde haft mulighed for at modtage økonomisk støtte, har det indtil nu været mange iværksætteres eneste udvej til at holde virksomhed i live. Dette behov stopper ikke foreløbigt, og der kan gå længe førend virksomhederne igen er ovenpå. Derfor er der behov for at forlænge covid-19 finansiering fra Vækstfonden til hele 2021. De korte forlængelser af ordningerne i Vækstfonden er uhensigtsmæssige og unødigt stressende for virksomhederne.

 

3.      Adgang til dagpenge for iværksættere, hvis virksomheden må gå i dvale

Dansk Erhverv mener fortsat, at iværksættere skal have mulighed for helt eller delvist at få adgang til dagpenge uden at lukke virksomheden, mens Coronakrisen stadig hærger Danmark og dansk erhvervsliv. Det skal kunne hjælpe nye virksomhedsejere, som f.eks. har sagt deres job op og investeret i at starte deres egen virksomhed, men som endnu ikke er kommet i gang med salg, og som derfor ikke kan leve op til kompensationsordningernes krav om fald i omsætning. De nye iværksættere har i dag ikke mulighed for at få dagpenge uden at skulle lukke deres forretning. Det er uhensigtsmæssigt, når mange af iværksætterne har intentioner om at sætte fart på virksomheden på den anden side af Corona-krisen. Mange nye iværksættere har fortsat et håb om, at virksomheden vil kunne løbe rundt på den anden side af Corona-krisen, men på nuværende tidspunkt har de behov for at sætte virksomheden i ”dvale” og modtage dagpenge for at kunne betale for deres husleje og leveomkostninger.

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil