Gemt

Godt med højere statsstøtteloft, men der er stadig mange arbejdspladser på spil

28. januar 2021

EU Kommissionen har netop meddelt, at man hæver statsstøttelofterne under temporary framework, som de fleste virksomheder søger kompensation under. Det er rigtig godt, men desværre ikke nok, da en række virksomheder fortsat vil ramme det nye loft, og taber langt flere penge - end de får kompensation for under deres delvise nedlukning.

Statstøttelofterne bliver hævet betragteligt fra henholdsvis 800.000 euro og 3,2 mio. euro til 1,8 mio. euro og 10 mio. euro, som er det maksimale danske virksomheder kan modtage i kompensation frem til 31/12-21. Det er meget positivt, men de store virksomheder må stadig spejde langt efter de 30 mio. dkk om måneden, som er intentionen i de danske politiske aftaler.

”Jeg er meget glad for, at den danske regering og EU-kommission i fællesskab har lyttet og handlet på statsstøttelofterne, der har været alt for lave. Desværre er det ikke lykkes at få hævet lofterne, så de flugter med de politiske aftaler, der er indgået på Christiansborg – og det er særdeles skadeligt for en række virksomheder, der stadig støder på loftet,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør for Dansk Erhverv.

Alternativ løsning efterspørges
Det er særligt virksomheder inden for hotel, turisme og luftfart, som både er meget hårdt ramt på omsætningen, og har store faste udgifter, som fortsat får problemer med det nye loft. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at man tænker i alternative løsninger, så virksomhederne kan hjælpes igennem krisen.

”I Dansk Erhverv er vi tilfredse med, at regeringen har tilkendegivet, at de vil kæmpe videre for yderligere løsninger, for at hjælpe de trængte virksomheder. Der er rigtig mange arbejdspladser på spil i de her store virksomheder, der stadig kommer i klemme. Og derfor må vi indlede en dialog om krisebestemmelsen, der er uden loft for støtten. Der må og skal kunne findes en løsning for de her virksomheder, som ikke er lukket ved påbud, men på grund af situationen de-facto er lukket. Det er Tyskland kommet igennem med, så det skal vi også forsøge. Vi vil fortsætte dialogen med myndighederne for at sikre, at de resterede virksomheder, der beskæftiger tusindvis af ansatte, får den rette hjælp,” siger Brian Mikkelsen.

Læs udmeldingen fra EU-Kommissionen: Commission prolongs and further expands Temporary Framework to support economy in context of coronavirus outbreak