Gemt

Import af kød fra Storbritannien er ”business as usual” - næsten

05. januar 2021

Hos CARMO Food i Nørresundby, der importerer fødevarer, er administrerende direktør Ejner Sørensen lettet over, at virksomheden efter Brexit fortsat kan handle med Storbritannien uden told og med de gældende veterinære regler om blandt andet fødevaresikkerhed og miljøkrav til produktion. Han forventer dog mere administrativt bøvl.

For CARMO Food i Nørresundby bliver det - i hvert fald indtil videre - ”business as usual” at handle med Storbritannien - UK efter Brexit. Men der skal nok flere papirer til.

Virksomheden er grossist i fødevarer, fortrinsvis kød, og er både en import- og eksportvirksomhed med leverancer til detailkæder, cateringgrossister osv. Cirka 85 % af produkterne importeres fra det øvrige EU, og de resterende fra New Zealand, Australien, Asien, Sydamerika og Nordamerika.

Ingen fysisk barriere mellem Irland og Nordirland
Handlen med Storbritannien er alene import og udgør < 5 % af den samlede volumen. Det drejer sig om oksekød, først og fremmest fra Irland og i mindre omfang fra Nordirland og det øvrige England. En af knasterne i Brexit har været, hvordan ind- og udførsel af varer over grænsen mellem Nordirland, der hører til Storbritannien, og Irland, der fortsat hører til EU, har skullet håndteres.

Ifølge aftalen mellem EU og Storbritannien videreføres de hidtidige toldregler, og derfor er der ikke behov for en fysisk barriere mellem Irland og Nordirland.

”Selv om vi forventer, at Brexit generelt vil resultere i mere papirarbejde for os, så er vi lettede over udfaldet, at toldregler og veterinære regler fortsætter som hidtil. Også at vi slipper for besvær med grænsen mellem Irland og Nordirland. Det gør det væsentligt nemmere, at der fortsat gælder de samme regler i både Irland, Nordirland og England, hvor vi får vores kød fra. Så kan vi lægge ordrerne uden at skulle tage hensyn til, om leverandøren er inden eller uden for EU,” fortæller administrerende direktør Ejner Sørensen, CARMO Food.

Administrerende direktør Ejner Sørensen, CARMO Food.

Nye direkte færgeruter på grund af Brexit
Som importør kan CARMO Food ikke slippe helt uden om nye administrative procedurer, selv om virksomheden har lagt ansvaret for transporten ud til sine leverandører. Således overtager CARMO Food først de importerede produkter formelt, når de ankommer til virksomheden i Nørresundby.

Tidligere blev oksekødet til CARMO Food fra Irland og Storbritannien sendt med lastbil gennem England og med færge til Holland eller Belgien, og videre på landevej til Danmark. Men nu foregår det via en alternativ rute til søs. På grund af forventninger om flaskehalsproblemer i forbindelse med Brexit er der blevet oprettet nye færgeruter fra Irland og direkte til Frankrig.

Som regel bliver transporterne til CARMO Food sendt afsted om fredagen og ankommer til Nørresundby søndag aften eller mandag morgen. Ejner Sørensen forventer ikke, at Brexit på sigt kommer til at forlænge transporttiden.

Dumt at fylde lagrene
I forbindelse med usikkerheden om, hvorvidt Brexit ville ende med en ”deal” eller ”no deal”, har han ikke følt sig fristet til at fylde CARMO Foods lagre op med oksekød fra Storbritannien:

”Nej, og det ville også være dumt. Uden en ”deal” ville priserne på irernes oksekød falde drastisk, fordi de store mængder, de i dag sælger i UK, ville blive pålagt told og afgift i henhold til verdenshandelsorganisationen WTO’s tariffer, der er 12,8 % i told + en yderligere afgift på kr. 22,60 pr kg, såfremt de ville eksportere til UK. Derved ville de ikke være konkurrencedygtige med verdensmarkedet, og derfor skulle afsætte de store mængder til EU og verdensmarkedet, hvilket ville have sat oksekødspriserne under pres i hele EU.”

På sigt vil der blive flere forskelle
Ejner Sørensen havde dog helst set, at Storbritannien var forblevet i EU.

”Men nu kan vi handle på stort set de samme vilkår som før. På sigt vil der dog helt sikkert blive flere forskelle mellem EU og Storbritannien. Jeg tror også, at der kommer et politisk efterspil, fordi EU vil/bør markere, at det skal koste noget at forlade det europæiske fællesskab,” forudser han.

Utrolig dårlig forretning for UK, Danmark og EU
EU- og International chef Lasse Hamilton Heidemann, Dansk Erhverv, så også helst, at briterne var blevet:

”Det er en utrolig dårlig forretning for UK, Danmark og EU som sådan, at vi nu må gennemføre den omvendte handelsaftale, som Brexit reelt er. Selvom ikke alt vil blive meget dårligere end før, så vil det forværrede handelsforhold komme til at trække ned på europæisk og særligt britisk økonomi i al overskuelig fremtid. Vi må håbe, at aftalen og eventuelle fremtidige forhandlinger kan mindske byrderne mest muligt,” siger han.

Kontakt os

Kommunikation

Kristian Kongensgaard

Redaktør