Gemt

Jobklausuler kan ikke opretholdes efter 31. december 2020

28. januar 2021

Jobklausuler, der gyldigt var indgået før den 1. januar 2016, har kunnet opretholdes i en overgangsperiode. De er nu ugyldige efter ansættelsesklausulloven.

Ansættelsesklausulloven, der trådte i kraft den 1. januar 2016, indeholdt nye regler om jobklausuler, der betød, at det ikke længere var muligt at indgå gyldige aftaler om jobklausuler. Aftaler om jobklausuler indgået inden den 1. januar 2016 kunne dog fortsat opretholdes i en overgangsperiode frem til den 31. december 2020. Med virkning fra 1. januar 2021 bliver alle tidligere indgåede jobklausuler nu ugyldige.

Tilbage er alene muligheden for at indgå aftale om tidsbegrænsede jobklausuler ved virksomhedsoverdragelser.

Hvad er en jobklausul
En jobklausul kan være en aftale, som en arbejdsgiver indgår med:

  • En anden virksomhed for at hindre eller begrænse en medarbejders muligheder for at opnå ansættelse i den anden virksomhed (virksomhedsklausul), eller
  • For eksempel en nøglemedarbejder for at hindre, at han/hun tager andre kolleger med sig, når vedkommende starter egen virksomhed eller bliver ansat i en anden virksomhed (medarbejderklausul).

Se Dansk Erhvervs notat om mulighederne efter den 1. januar 2021.

Kontakt os