; ;
Gemt

Konkurrencen om offentlige opgaver er blevet mindre - til skade for hele Danmark

12. januar 2021

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort rapporten ”Status for offentlig konkurrence 2020”, der er en gennemgang af samarbejdet mellem det offentlige og det private. Desværre er graden af det offentliges konkurrenceudsættelse af opgaver faldet igen. Både stat, regioner og kommuner markedsprøver færre opgaver end året før. Konkurrencen om offentlige opgaver er blevet mindre, hvilket er til stor skade for udviklingen af dansk konkurrenceevne.

”I rapporten står det beskrevet, at når private leverandører konkurrerer om de offentlige opgaver, så kan det bidrage til at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen, fortsat effektivisering og understøttelse af innovation og nytænkning i den offentlige opgaveløsning. Det kan vi godt blive enige om, men desværre er virkeligheden en anden, når det kommer til konkurrenceudsættelse af opgaver. Faktisk ser vi, at det offentlige lukker om sig selv i en grad, der langt fra matcher de ellers fine intentioner,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv og understreger, at vi alle kommer til at betale regningen for manglende konkurrenceudsættelse.

Bekymrende tal for offentlige udbud
Samlet set kan det offentlige udbyde opgaver for 321,1 mia. kr. mere end tilfældet er i dag, hvor der kun konkurrenceudsættes opgaver for 107,5 mia.kr, svarende til 25,1% i 2019.
Det er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til året før og siden 2016 er faldet i opgaver det offentlige ikke markedsprøver på mere end 3 mia.kr.

”Når man som privat forbruger står over for en større investering eller indkøb, så vil de fleste formentlig undersøge markedet og vælge det produkt, der matcher ens budget og økonomi. I det offentlige sonderer man derimod alene terrænet i egne rækker – og inviterer sjældent det private erhvervsliv med, når det kommer til konkurrenceudsættelse. I sidste ende er det skatteborgerne, der sammen med det private betaler prisen. Og den er særdeles høj,” siger Morten Jung.

Forskning, innovation og udvikling bør prioriteres og værdsættes langt højere
Det private afholder 2/3 af alle udgifter til forskning og udvikling i Danmark. Dobbelt så meget som det offentlige. Derfor endnu en god grund til at konkurrenceudsætte langt mere – og invitere det private med til udvikling af fælles løsninger.

”Det giver god mening at invitere det private indenfor i løsningen af opgaver i det offentlige, for der helt sikkert gode ideer og løsninger hos de private erhvervsdrivende og deres medarbejdere, som vi alle kan have glæde af og som samfund blive rigere af. Det bliver eksempelvis svært at nå målet om 70% reduktion i Danmarks CO2 udledning, hvis det offentlige ikke inviterer det private med til at løse den opgave med nye ideer og innovation,” siger markedschef Morten Jung og understreger, at det i sidste ende er hele landet, der bliver fattigere grundet manglende konkurrenceudsættelse.

”Overordnet handler det om at skabe sikkerhed for, at vi bruger samfundets penge bedst muligt, og her svigter det offentlige. Hvordan ved man, om man får mest muligt for skattekronerne, når man ikke undersøger markedet og vælger den bedste løsning i forhold til pris? Det vil de fleste gøre derhjemme, og hvorfor skulle det være anderledes i det offentlige? Erhvervslivet vil rigtig gerne bidrage, men det kræver, at det offentlige udviser langt større samarbejdsvilje,” siger Morten Jung.

Læs hele rapporten på kfst.dk: Status for offentlig konkurrence 2020

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil