Gemt

Overblik: Ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv

28. januar 2021

Hvad betyder nedlukning og restriktioner for virksomhederne? Læs mere om medlemsundersøgelsens resultater her.

 

Hver tiende virksomhed har stor risiko for at lukke
Hver tiende virksomhed vurderer, at der er stor risiko for, at virksomheden må afvikles i løbet af de kommende tre måneder på grund af de nuværende restriktioner. Oplevelsessektoren (hoteller, restauranter, rejsebureauer mv.) og detailhandlen med udvalgsvarer er særligt hårdt ramt.

 

Se undersøgelsen: Dansk Erhverv - Hver tiende virksomhed har stor risiko for at lukke

Læs artikel i Berlingske: Berlingske - Nu frygter hver tiende virksomhed at lukke om kort tid

Den nuværende nedlukning kommer til at koste jobs i mange brancher
Hver tiende virksomhed forventer at opsige medarbejdere inden for de kommende 30 dage som følge af coronarestriktionerne. Det gælder i særligt høj grad for oplevelsessektoren og detailhandlen med udvalgsvarer, hvor hhv. 20 pct. og 14 pct. af virksomhederne forventer at opsige.

 

Se undersøgelsen: Dansk Erhverv - Den nuværende nedlukning kommer til at koste jobs i mange brancher

Virksomhederne savner information om nye restriktioner
Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer mener ikke, at myndighederne har været gode nok til i tide at informere om ændringer i restriktionerne. Et stort flertal af virksomhederne ønsker derfor et gennemsigtigt og troværdigt varslingssystem, som kan give dem større klarhed over ændringer i restriktioner fremover.

Se undersøgelsen: Dansk Erhverv - Virksomhederne savner information om nye restriktioner

Kompensation for faste omkostninger kommer for sent ud til virksomhederne
Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at 40 pct. af de virksomheder, der har søgt om kompensation for faste omkostninger siden september 2020, har ventet mere end fire uger på svar. 16 pct. har ventet mere end otte uger. Sagsbehandlingstiden er markant højere for denne ordning end for to af de andre store ordninger, som blev indført i foråret; lønkompensation og indkomststøtte til selvstændige og freelancere. Her har kun hhv. 21 pct. og 24 pct. ventet mere end fire uger.

Se undersøgelsen: Dansk Erhverv: Kompensation for faste omkostninger kommer for sent ud til virksomhederne

Kontakt os

Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi