Gemt

Skærpet kontrol med udenlandsk arbejdskraft

07. januar 2021

Fra og med 1. januar 2021 er der trådt en række nye regler i kraft, som styrker myndighedernes muligheder for kontrol med virksomheder, der ansætter medarbejdere fra 3.lande.

Det medfører blandt andet, at styrelsen kan foretage selvstændige udgående kontrolaktioner, pålægge virksomheder at udføre logbog samt styrke kontrollen via faste kontrolattechéer på udenlandske repræsentationer.

I forhold til de regelændringerne, der vedrører udlændingemyndighedernes nye beføjelser, er der en forståelse af, at disse kun vil blive anvendt i helt særlige tilfælde og ikke har betydning for almindelige veldrevne virksomheder, der rekrutterer arbejdskraft fra 3. lande. Det er imidlertid noget, som Dansk Erhverv vil holde skrapt øje med. Derfor hører vi meget gerne fra medlemsvirksomheder, hvis myndighedernes skærpede kontrolmuligheder giver anledning til problemer.

Krav om dansk bankkonto
Medarbejdere, som rekrutteres til at arbejde i Danmark via en af erhvervsordningerne, skal nu som hovedregel have indbetalt løn på en dansk bankkonto. Undtaget fra kravet om, at løn skal indbetales på en dansk bankkonto, er:
• Korttidsophold af en varighed på op til 90 dage
• Ophold af op til seks måneders varighed på enten positivlisten, forskerordningen, eller fasttrackordningens forskerspor
• Ophold for trainees, gæsteforskere og for ansatte på boreplatforme

Medfølgende ægtefælle eller samlever
Medfølgende ægtefælle eller samlever til udenlandske arbejdstagere, der har fået arbejds- og opholdstilladelse via en af erhvervsordningerne, er fritaget for krav om en arbejdstilladelse. Fra årsskiftet kan de imidlertid ikke længere arbejde for samme virksomhed som den udenlandske arbejdstager eller for en virksomhed med tæt sammenhæng til denne uden en særskilt arbejdstilladelse.

Formodningsafslag
Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan give afslag på en ansøgning om et arbejdsophold alene på baggrund af en formodning om, at et ansættelsestilbud, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, ikke er reelt. De nærmere kriterier herfor er endnu ikke fastlagt.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil