Gemt

Stop vanvidsbilisme uden at straffe uskyldige bilejere

28. januar 2021

Dansk Erhverv er helt enig i, at det er nødvendigt at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel. Men det ændringsforslag til færdselsloven, som regeringen er på vej med, kan helt urimeligt og med alvorlige økonomiske konsekvenser også ramme virksomheder og andre ejere af køretøjer, som en vanvidsbilist har leaset, lejet eller lånt.

Ingen kan være uenige i at få vanvidsbilisterne væk fra de danske veje. I en stribe meget tragiske sager i de seneste år er menneskeliv gået tabt på grund af enkelte personers åbenlyse ligegyldighed over for deres medmennesker i trafikken.

I det ændringsforslag til færdselsloven, som regeringen er på vej med, lægges der op til at idømme ubetingede hårde fængselsstraffe og i visse situationer beslaglæggelse, konfiskation og til sidst bortauktionering af køretøjet til fordel for statskassen.

Konfiskation af bilen kan også ramme uskyldige
Imidlertid kritiserer Dansk Erhverv dele af forslaget om konfiskation. Forslaget vil ikke alene kunne straffe vanvidsbilister hårdt økonomisk, men også de ejere af køretøjer, der af andre personer bliver anvendt til vanvidskørsel. Det kan være virksomheder med firmabiler, leasingselskaber, biludlejningsvirksomheder, delebilsordninger eller privatpersoner.

”Ejeren har jo ikke mulighed for at kontrollere andres opførsel i trafikken, når vedkommende ikke selv er med på vanvidsturen. Ifølge bemærkninger til lovforslaget ønsker Rigspolitiet at sætte ind over for vanvidsbilister, der specifikt kører i leasede biler. Realiteten er dog, at alle biler kan anvendes til vanvidskørsel,” siger chefkonsulent Christoffer Greenfort, Dansk Erhverv.

Vanvidskørsel afhænger af farten, promillen og personskade
I lovforslaget defineres vanvidskørsel ud fra en række selvstændige parametre. Blandt andet skal hastigheden være overskredet med 100 % i forhold til det tilladte og samtidig være over 100 km/t. Det vil sige, at hvis hastighedsbegrænsningen eksempelvis er 50 km/t, og bilisten kører 100 km/t, så er det lige akkurat ikke vanvidskørsel. Men er begrænsningen 60 km/t, og bilisten kører 120 km/t, er det vanvidskørsel.

Et andet parameter er alkoholpromillen, som ikke må være over 2. Desuden kan alvorlig personskade forårsaget af hasarderet bilkørsel straffes som vanvidsbilisme.

Register over dømte vanvidsbilister
Som nævnt bryder Dansk Erhverv sig ikke om, at det skal være muligt at konfiskere en bil, der har været anvendt til vanvidsbilisme af andre end ejeren. Den foreslåede lovændring indeholder imidlertid en bestemmelse om, at der skal oprettes et register. Her skal eksempelvis leasingselskaber og biludlejere kunne se, om personen, der vil lease eller leje, er blevet dømt for vanvidskørsel.

Det beroliger dog ikke Christoffer Greenfort:

”En helt uskyldig tredjepartsejer risikerer stadigvæk at miste sit køretøj, hvis det er første gang, personen, der lejer eller leaser, kaster sig ud i vanvidskørsel.”

Retssikkerhedsprincipper sættes til side
Endnu en bestemmelse i lovændringen skulle gardere tredjepartsejere mod økonomiske tab. Det giver Dansk Erhverv dog heller ikke meget for:

”Domstolene skal kunne vurdere sandsynligheden for, om en dømt vanvidsbilist reelt er i stand til at yde erstatning til en tredjepart, der har fået konfiskeret sin bil. Hvis domstolen skønner, at vanvidsbilisten ikke kan betale, så kan tredjepart slippe for at få bilen konfiskeret. Men det er et alt for løst grundlag at dømme efter, og det sætter alle retssikkerhedsprincipper til side. Lovændringen bør udelukkende have fokus på at slå hårdt ned på den enkelte vanvidsbilist. Der findes ingen vanvidsbiler, kun vanvidsbilister,” understreger Christoffer Greenfort.

Han opfordrer Folketinget til at tage paragrafferne om at kunne konfiskere biler af tredjepartsejere helt ud af lovforslaget.

FAKTA:
Hvad er vanvidskørsel?
I ændringsforslaget til færdselsloven er der foretaget følgende afgrænsning af de overtrædelser, der betegnes som vanvidskørsel:
• Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
• Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
• Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
• Særlig hensynsløs kørsel.
• Hastighedsoverskridelse på mere end 100 % ved kørsel med over 100 km/t.
• Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover.
• Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Kontakt os

Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent