Gemt

Yderligere krav til detailhandlen fra den 8. januar

07. januar 2021

I starten af ugen offentliggjorde myndighederne en række nye restriktioner. For detailhandlen betyder det bl.a. skærpede kvadratmeterkrav, og at endnu et lovpligtigt skilt skal hænges op. De nye krav for detailhandlen er gældende fra fredag den 8. januar.

Selvom detailhandlen allerede er og har været underlagt et hav af restriktioner, krav og anbefalinger under Covid-19 pandemien, blev der alligevel meldt yderligere ud fra myndighederne i denne uge. De nye krav er gældende fra fredag den 8. januar, og betyder følgende:

  • kvadratmeterkravet for butikker under 2000 kvm. skærpes således at der nu må tillades adgang for 1 kunde pr. 7,5 kvm
  • alle butikker skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde 2 meters afstand i hele butikken. Det er strafbelagt, hvis en butik ikke har det pågældende skilt hængende. Det er desuden et krav, at butikker anvender Sundhedsstyrelsens officielle skilt. OBS! Sundhedsstyrelsen er pt. ved at ændre skiltet, da det ikke fremgår, at personale bag plastikskærme er undtaget kravet om 2 meters afstand. Erhvervsministeriet har orienteret Rigspolitiet, Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen om, at de IKKE skal håndhæve kravet til dette skilt, før det korrekte skilt er publiceret af sundhedsmyndighederne, og butikkerne har haft tid til at printe og hænge det op. 
  • butikker over 2000 kvm., som i forvejen er underlagt krav om synligt opsynspersonale, bliver nu pålagt et yderligere krav om løbende at foretage optælling af antallet af kunder i butikken, så det sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides

Læs hele bekendtgørelsen her.

Kvadratmeterkravet for butikker større end 2000 kvm. er denne gang uændret. Dvs. de gældende kvadratmeterkrav for detailhandlen er nu:

  • Butikker under 2.000 kvm.: 7,5 kvm. pr. kunde, max 266 kunde
  • Butikker mellem 2.000 - 4.999 kvm.: 10 kvm. pr. kunde, max 500 kunder
  • Butikker mellem 5.000 - 9.999 kvm.: 12 kvm. pr. kunde, max 833 kunder
  • Butikker på 10.000 kvm. eller derover: 25 kvm. pr. kunde, minimum 833 kunder
  • Hvis gulvarealet i en butik er under 7,5 kvm., må der altid tillades adgang for 1 kunde.
  • Bemærk, at der altid må lukkes kunder ind svarende til det tilladte antal i det foregående interval.

Kontakt os