Gemt

Danmark skal være hub for europæiske sundhedsdata

29. juli 2021

Med en ny life science strategi har Danmark taget et vigtigt skridt mod at gøre sundhedsdata mere tilgængeligt for forskere og virksomheder, som kan skabe ny viden og innovation. Men Danmark skal sigte endnu højere ved at tage det næste skridt og blive europæisk hub for sundhedsdata, mener Dansk Erhverv.

 

I november 2020 præsenterede EU Kommissionen Data Governance Act, som en del af sin digitale strategi. I forslaget indgår en ambition om at etablere et europæisk datarum for sundhed, European Health Data Space (EHDS), som skal forbedre adgangen til sundhedsdata. Det er både til gavn for behandling af patienter i fremtiden, men også for forskningen indenfor life science.

For at Danmark kan cementere sig som frontløber inden for life science i Europa, foreslår Dansk Erhverv, at man igangsætter en indsats for at stille os i spidsen for udviklingen og etableringen af EHDS. I sidste ende med det formål at gøre Danmark til den centrale europæiske hub for sundhedsdata.

Barriere i adgang til sundhedsdata koster vækst og kan skade borgernes sundhed
Adgangen til sundhedsdata kan være en betydningsfuld og afgørende forudsætning for vækst og bedre forskning inden for life science, hvilket kan redde menneskeliv. I den danske virksomhed Radiobotics, ser vi et tydeligt eksempel på, hvordan behovet for tilgængeligt sundhedsdata, er nøglen til, at virksomheder i fremtiden kan udvikle nye teknologier inden for sundhed:

”For Radiobotics har adgang til sundhedsdata været helt afgørende for udviklingen af virksomheden. For os er det både afgørende, at data bliver mere tilgængelige og at mængden af data øges. Derfor vil et fælleseuropæisk datarum for sundhedsdata være et godt skridt for udviklingen af innovative sundhedsløsninger, som bruger machine learning, da vi med adgang til data fra andre lande end Danmark nemmere kan nå den kritiske masse, der skal til for at træne algoritmer som de, Radiobotics har udviklet til automatisk analyse af røntgenbilleder af led og knogler”, siger Martin Axelsen, Chief Scientific Officer & Co-founder, Radiobotics.

Læs Dansk Erhvervs policyforslag herunder.

Policy forslag - Danmark skal være hub for europæiske sundhedsdata

pdf

Download

Tre gode grunde til, at Danmark skal melde sig ind i kampen for at blive europæisk hub for sundhedsdata

  • Styrket vækst og innovation blandt etablerede og nystartede virksomheder indenfor life science: Adgang til data er en af de største barrierer for udvikling af nye løsninger både hos de større virk-somheder og særligt for iværksættere. Flere data og bedre adgang for forskere og virksomheder kan således understøtte vækst og eksport.
  • Bedre behandlingstilbud til borgere og reducerede udgifter i sundhedssektoren: Bedre adgang til data er en forudsætning for udvikling af innovativ medicin, udstyr og sundhedsteknologi, som i sid-ste ende kan give hurtigere og bedre behandling.
  • Mere europæisk samarbejde og flere investeringer fra udlandet i Danmark: Som europæisk datahub vil Danmark blive et mere attraktivt land for life science-virksomheder og start ups, der arbejder med health tech, og hvor det gør en stor forskel for hvor attraktivt det er at bedrive klinisk forskning, lave offentligt-privat samarbejde og generelt markedsføre nye løsninger.

 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Christian von Stamm Jonasson

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Oplevelse & Velfærd

Laura Duus Dahlin

Politisk konsulent