; ;
Gemt

Er du opdateret på de nye guidelines fra Erhvervsstyrelsen?

12. juli 2021

Der er kommet nye guidelines på gaden til dig, der arbejder med bæredygtighedsrapportering. Få overblikket her.

 

Erhvervsstyrelsen har d. 10. juni 2021 opdateret den gældende vejledning om lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, som skal hjælpe virksomheder med at efterleve reglerne.  

Siden 2009 har de største virksomheder i Danmark været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at udarbejde politikker for samfundsansvar. Lovkravene i årsregnskabsloven betyder imidlertid, at de omfattede danske virksomheder har pligt til at offentliggøre en redegørelse for samfundsansvar og i den forbindelse give en række oplysninger. 

Virksomhederne er ikke forpligtet til at udarbejde politikker for samfundsansvar, men redegørelsen skal indeholde en klar og begrundet forklaring på de områder, hvor virksomheden har valgt ikke at have en politik. Virksomhederne skal dog give en række oplysninger, uanset om de har politiker for samfundsansvar. Disse oplysninger omfatter fx beskrivelse af forretningsmodel, risici og ikke-finansielle nøgletal.

Læs den opdaterede vejledning om samfundsansvar her: Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar | erhvervsstyrelsen.dk 

Ny vejledning om opmærkning af ESG-nøgletal 
Fra 1. januar 2021 er den digitale indberetning af årsrapporten blevet suppleret med en række frivillige specifikke felter til indberetning af virksomhedens arbejde med samfundsansvar, herunder ESG-nøgletal. Erhvervsstyrelsen har derfor d. 9. juni 2021 udgivet en vejledning i opmærkning af ESG-nøgletal.

Store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D skal i forbindelse med deres årsrapport redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, såkaldte ESG-nøgletal.  

For at gøre det nemt og hurtigt for virksomheder at opmærke ESG-nøgletal, udgiver Erhvervsstyrelsen nu en vejledning om, hvordan man bruger de nye felter til frivillig indberetning af de mest anvendte ESG-nøgletal. 

Vejledningen indeholder bl.a. mere vejledning om:  

  • ESG-nøgletal og beregningsmetoder 
  • Opstilling af måltal for ESG-nøgletal 
  • De nye felter til ESG-nøgletal i XBRL-taksonomien 
  • Redegørelse om politikker og due diligence-processer 
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosure - også kendt som TCFD

Læs den nye vejledning om ESG-nøgletal her: ESG taksonomi | erhvervsstyrelsen.dk