Gemt

Samlet kortlægning af madspildet i Danmark

07. juli 2021

Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en samlet kortlægning af madspildet i den danske fødevarebranche og de danske husholdninger.


Ifølge den nye kortlægning fra Miljøstyrelsen går 814.000 ton spiselige fødevarer til spilde i Danmark hvert eneste år.

Opgørelsen af madspild er et krav fra EU-Kommissionens side. Den giver regeringen muligheden for at følge med i, om forskellige initiativer har en indvirkning på at få mindsket spildet. Undersøgelsen vil fremover blive lavet hvert fjerde år.

Det er første gang, at der er lavet udspecificerede tal for madspild i hele fødevareforsyningskæden. Tidligere opgørelser kan derfor ikke sammenlignes direkte med de nye undersøgelser. Det skyldes, at der tidligere er blevet brugt andre metoder til at opgøre spildet.

Rapporten fra Miljøstyrelsen inddeler madspild i fem kategorier; primærproduktion, fødevareindustri, detail og engros, restaurationer og husholdninger. Opgørelsen for husholdningerne er dog ikke opdateret, da denne først forventes undersøgt i 2022.

Fødevareindustrien tegner sig for den største del, 385.000 ton madspild årligt. I den kategori genererer mejerier den største andel, 218.000 ton. Og kategorien ”anden fødevareindustri” for 156.000 ton årligt. Herunder ligger fx frasortering af fødevarer på grund af størrelse, form og facon.

Fødevareministeriet lancerede i 2020 den årlige Madspildsdag 29. september, ligesom tænketanken One\Third har en frivillig aftale ”Danmark mod Madspild”, hvor fødevarebranchen gratis kan få hjælp til at måle og reducere madspild. Derudover har Danmark netop fået opgaven med at udarbejde en international ISO-standard for måling af madspild.

Læs mere her: Nye tal for madaffald på tværs i sektorer (mst.dk)

Læs rapporten om madaffald i detailhandlen og fødevaredistributionen her: Rapport (mst.dk)

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fagchef for fødevarer