; ;
Gemt

Vi hylder det gode samarbejde mellem startups og offentlige indkøbere

07. juli 2021

Dansk Erhverv ønsker et stærkt offentlig-privat samarbejde, hvor der også er plads til iværksættere. Det offentlige har i kraft af sin rolle som Danmarks største indkøber et ansvar for at købe og teste nye innovative løsninger fra startups. 

Når en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner, så som kommuner eller hospitaler, er det altafgørende, om virksomheden kan teste eller sælge sin løsning til en dansk offentlig partner. Det kan validere virksomhedens produkt eller løsning og gøre den langt mere attraktiv på det globale marked. Samtidig kan produkter og løsninger fra små virksomheder tilføre ny innovation til det offentlige. 

I en ny publikation vil Dansk Erhverv fremhæve de gode eksempler på partnerskaber mellem offentlige institutioner og iværksættervirksomheder. Publikationen har fokus på at vise eksempler på kommuner, styrelser og andre offentlige organisationer, der har tænkt ud af boksen og samarbejdet eller købt en ydelse fra en iværksættervirksomhed. De gode eksempler vil også blive hyldet til en konference hos Dansk Erhverv i efteråret 2021. 

Vi skal fejre de offentlige initiativer, der har taget en chance og hjulpet iværksættere på vej. 
 
Kvalifikationskrav 
Du kan indstille et partnerskab mellem en iværksættervirksomhed og en offentlig institution. Det kan f.eks. være en styrelse, kommune, eller måske en helt specifik nøgleperson, der har gjort en forskel ved at fremme samarbejdet mellem det offentlige og danske iværksættervirksomheder. 

Virksomheden må maksimalt være 7 år, og partnerskabet skal have haft betydning for startuppens vækstmuligheder, innovation og test af produkt eller løsning. 

Indstil din kandidat her

Deadline for indstilling: 3. oktober