Gemt

OBS: Ændring af regel om unges arbejde i butikken

Fra 1. juli 2021 træder nye regler i kraft om unges arbejde i butik. Det betyder, at unge 13-14-årige og dem, der endnu ikke har afsluttet 9. klasse, nu gerne må udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner.


Fra den 1. juli 2021 må unge 13-14-årige og dem, der stadig er omfattet af undervisningspligten, udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner. Det vil sige, at disse unge nu gerne må lave lettere arbejde, som fx rengøring eller sortering af varer i baglokalet i supermarkedet, selvom der står en pappresser, hvis pappresseren er standset og sikret imod at kunne gå i gang, og de unge i øvrigt ikke er udsat for fare.

Det fremgår af en ændring af Ungebekendtgørelsen, der bl.a. omfatter unge, som arbejder i detailhandlen.

De unge må ikke være udsat for fare, når de arbejder i nærheden af maskinerne. Det betyder bl.a., at maskinerne skal være udformet eller afskærmet på en sådan måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der må ikke være andre farer ved maskinerne. Uindkapslede maskiner skal være standset og effektivt sikret mod igangsætning og risiko for tilskadekomst.

De unge må dog forsat ikke arbejde med selve maskinerne, medmindre der er tale om ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner.

Se de præcise bestemmelser i Bilag 8 til Ungebekendtgørelsen her: Ungebekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Hvad må de unge? To tjeklister til ledere og arbejdsmiljøgrupper
Der er en række regler for, hvilke arbejdsopgaver unge under 18 år må udføre i butikker, supermarkeder og lagre. Reglerne er lagt fast i bekendtgørelse om unges arbejde og suppleret med to vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Reglerne skelner mellem unge, som har afsluttet 9. klasse og unge, som stadig er undervisningspligtige. De handler bl.a. om at beskytte unge mod fysiske og psykiske belastninger, som kan skade dem.

BFA Handel har udarbejdet to tjeklister, som I kan bruge til at gennemgå de unges arbejde og hurtigt få styr på, om I overholder reglerne. Hent tjeklisterne her:

Tjekliste 1 til unge, som IKKE har afsluttet 9. klasse: APV Tjekliste for unge der er undervisningspligtige (bfahandel.dk)

Tjekliste 2 til unge, som HAR afsluttet 9. klasse: APV Tjekliste for unge der ikke er undervisningspligtige (bfahandel.dk)

Læs også det særlige ungetema i nyhedsbrevet til medarbejdere og ledere i butikker fra BFA Handel: BFA Handel nyhedsbrev til medarbejdere og ledere

Kontakt os

Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil