; ;
Gemt

Dansk Erhvervs it-sikkerhedsnetværk

22. juni 2021

Dansk Erhvervs it-sikkerhedsnetværk er rettet mod it-chefer, CISO’er og andre ledere med ansvar for it-sikkerheden i deres organisation. Netværket er et forum til videndeling, hvor medlemmerne kan få fagligt input, hvor konkrete udfordringer og løsninger drøftes, ligesom netværket tager del i det politiske arbejde, Dansk Erhverv udfører på it-sikkerhedsområdet.

Hvad vil netværket give dig?
Netværket er et forum til videndeling, hvor ledere med ansvar for deres organisationers it-sikkerhed kan få kendskab til nye teknologiske og organisatoriske redskaber, som kan bruges i arbejdet med sikkerheden i deres respektive organisationer. Netværket inviterer relevante oplægsholdere, som fx eksperter indenfor it-sikkerhed og privacy til møderne.

Netværket inddrages derudover i de politiske og medlemsrettede aktiviteter, som Dansk Erhverv søsætter på it-sikkerhedsområdet. Derved får medlemmerne indflydelse på den politik, som Dansk Erhverv arbejder for og de tilbud, medlemmerne får adgang til.

Praktik og indhold
Netværket mødes fem gange årligt. Emnerne og indholdet for møderne tilrettelægges af Dansk Erhverv ud fra de input og ønsker, som netværkets medlemmer kommer med. Emner kan fx være mailsikkerhed, ledelsesrapportering, brug af ISO og andre standarder, medarbejder-awareness, beredskabstest mm. 

Hvem kan blive en del af netværket
Netværket er for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Netværkets deltagere spænder bredt over mange forskellige brancher. Fælles for dem er, at de har ansvar for it-sikkerheden i organisationer, som er digitalt modne og har behov for et højt sikkerhedsniveau.

Kontakt netværksfacilitatoren Christian von Stamm Jonasson på csj@danskerhverv.dk, hvis du ønsker at blive en del af it-sikkerhedsnetværket eller har spørgsmål til det faglige indhold.