Gemt

Boost den grønne omstilling med data

Økonomiaftalerne for 2022 tager spæde skridt mod anvendelse af data og digitalisering i den grønne omstilling. Det er godt, men Dansk Erhverv opfordrer til, at kommunerne starter rejsen allerede nu. Dokumentationen er på plads, og vi har brug for, at kommunerne indtager deres naturlige plads som tunge spillere i den grønne omstilling.

Nyhed

24. juni 2021

Denne artikel er bragt i Kommunen.dk. 

Siden regeringen i 2019 nedsatte 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet har der været fokus på, hvad virksomhederne kan bidrage med i den grønne omstilling. Der er sektorer med betydelig CO2-udledning, men samtidig udviser erhvervslivet stor handle- og innovationskraft til at skabe nye klimaløsninger. Klimapartnerskabernes anbefalinger er - til dels - ved at blive omsat i lovgivning og sektorkøreplaner.

Nu er det kommunernes tur. Vi har i Dansk Erhverv opfordret til, at grøn omstilling ved hjælp af bl.a. digitale teknologier skal gøres til en del af regeringen og KLs økonomiaftaler. I den spritnye aftale for 2022 blev det til en hensigtserklæring om, at forsyningsdata skal gøres tilgængelige for at understøtte aktiv energistyring og en fælleskommunal nøgletalsmodel. Det er godt, men vi opfordrer fortsat til, at forsyningsdata også gøres tilgængelig for virksomheder, der arbejder med energieffektivisering.

Der er dog ingen grund til at vente længere. Løsningerne er i vid udstrækning klar, og der er allerede gjort et godt stykke arbejde for at samle erfaringerne hos Energistyrelsen og organisationer som KL, Gate21 og Dansk Standard.

Grønne bygninger og byer med data
Energistyrelsen har i en ny casesamling dokumenteret betydelige energibesparelser med ”databaseret energiledelse” i den kommunale byggemasse. Viborg Kommune og Aarhus Kommune har fx opnået besparelser på hhv. 7,5 pct. og 8 pct. i energiforbruget ved at installere målere, der giver mulighed for at følge energiforbruget time for time og tilpasse det for at undgå spild. Tilbagebetalingstiden på investeringerne er et halvt år.

Tilsvarende har KL en fin oversigt over igangsatte Smart City-projekter under navnet Smarter Denmark. Her er der inspiration at finde til alt fra intelligente skraldespande, digitale affaldsordninger, sensorbaseret overvågning af vandstanden i vandløb til energirenovering af offentlige bygninger i de såkaldte ESCO-samarbejder mellem offentlige og private aktører. Tilsvarende eksempler findes hos Gate21.

For de mere teknisk interesserede er Dansk Standards spritnye Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark det helt rigtige sted. Den giver konkrete værktøjer til, hvordan bl.a. kommuner og virksomheder bør indrette og organisere sig omkring digitalisering og data.

Vi havde gerne set, at økonomiaftalerne tog afsæt i disse erfaringer og opstillede fælles mål for implementering af løsningerne. Nu må vi håbe på initiativ og handlekraft i den enkelte kommune.  

Grønne offentlige indkøb
Med offentlige indkøb for 355 mia. kr. om året er der virkelig grundlag for at rykke på den grønne omstilling. Her kan kommunerne også spille en afgørende rolle ved at stille grønne krav i forbindelse med indkøb. Det er relevant i forbindelse med alt fra indkøb af vinduespolering og kørsel til kommunes it- og cloud-løsninger.

Regeringen har i 2020 præsenteret en strategi for grønne offentlige indkøb og en revision af udbudsloven er i proces. Vi får dog i Dansk Erhverv ofte henvendelser fra medlemmer, der undrer sig over, at der ikke systematisk bliver stillet grønne krav i forbindelse med konkrete udbud. Virksomhederne er klar til grønne offentlige udbud.

Herfra skal opfordringen lyde til at komme i gang med de grønne tiltag – hvis det ikke allerede er sket. Det kunne godt blive et emne til kommunalvalget d. 16. november.

Forslag til illustration:
Der er store regionale forskelle i, om kommunerne har eller ikke har implementeret Smart City-løsninger. Det fremgår bl.a. af KLs kort. Se kort Smarter Denmark - Projekter (kl.dk)

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Fagchef for telepolitik
Medarbejderprofil