Gemt

Dansk Erhverv jubler over ny OPS-enhed: En milepæl

09. juni 2021

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om en udmøntning af en ny enhed for offentlig-privat samarbejde. I forbindelse med Finansloven for 2021, blev det besluttet af afsætte 9 mio. kr. til enheden, og herefter fulgte et langt forhandlingsforløb om, hvordan den skulle udmøntes. 

 

Med den nye aftale står det dog klart, at enheden får et ambitiøst mandat bag sig. Blandt målene bliver udviklingen af konkrete nye offentlige samarbejder eller teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer som demografiske ændringer og den grønne omstilling. Derudover skal enheden også fungere som videnscentral, hvor de mange gode eksempler på offentlig-privat samarbejde samles med henblik på vidensdeling.

Kan fremtidssikre velfærdssamfundet
”Vi har længe arbejdet for etableringen af en OPS-enhed, fordi vi står over for en række samfundsudfordringer, som det offentlige og private kun kan løse i fællesskab. Vi realiserer ikke den grønne omstilling eller fremtidssikrer velfærdssamfundet, hvis det offentlige og private italesættes som hinandens modsætninger og bevæger sig i hver deres retning, så derfor glæder det mig, at vi nu samler kræfterne om de gode idéer og løsninger i den nye OPS-enhed. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og aftalen er en milepæl i vores arbejde for at styrke det offentlig-private samarbejde i Danmark,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Skal gøre brug af de gode erfaringer
Fra Dansk Erhvervs side er der særligt stor tilfredshed med, at enheden skal sikre bedre vidensdeling om offentlig-privat samarbejde. Ifølge Brian Mikkelsen vil det være oplagt at tage udgangspunkt i det seneste års erfaringer fra Covid-19:

”Covid-19 ændrede spillereglerne markant og viste, at det offentlige og private var nødt til at samarbejde, hvis vi skulle kunne rykke hurtigt og effektivt til borgernes bedste. Det resulterede blandt andet i et enestående samarbejde omkring test, værnemidler og rengøring, som har været til glæde for samfundet som helhed. De erfaringer skal vi bygge videre på i enheden, så de ikke går tabt, men tværtimod omsættes til fremtidige samarbejder på f.eks. velfærdsområdet eller i forbindelse med udrulningen af den grønne omstilling,” siger Brian Mikkelsen.

Håber på tæt dialog og samarbejde med kommunerne
Med en målsætning om nye konkrete offentlig-private samarbejder, bliver det afgørende, at alle parter formår at bidrage åbent og konstruktivt til samarbejdet i OPS-enheden. Her fremhæver Brian Mikkelsen særligt samarbejdet med kommunerne som nøglen til succes:

”Der er ingen tvivl om, at en tæt dialog og et godt samarbejde med kommunerne bliver nøglen til succes for OPS-enheden. Selvom konkurrenceudsættelsen har været faldende i kommunerne, ser vi stadig enkelte kommuner, som forsøger at gå forrest med nye og innovative måder at samarbejde med private på. Konkret ser vi det på f.eks. ældreområdet med fælles drift af plejehjem aktører, eller på teknik- og miljøområdet med nye innovative klimasikringsprojekter, hvor udviklingen foregår i tæt samarbejde med private aktører. Det er netop denne type eksempler, der kan danne grundlag for idéer til nye samarbejder, som kommunerne kan lade sig inspirere af. Derfor ser vi frem til et åbent og konstruktivt samarbejde med kommuner, regioner og fagbevægelse i OPS-enheden, hvor vi glæder os til at bidrage med en masse gode eksempler,” siger Brian Mikkelsen.

Faktaboks: Offentlig-privat samarbejde

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstil[1]ling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation (COI) og OPS-enheden.