Gemt

Ny elevfordelingsmodel må ikke svække rekrutteringen til erhvervsgymnasierne

10. juni 2021

Der er netop indgået en politisk aftale om en ny model for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser. Dansk Erhverv er enig i de udfordringer, som aftalen søger at løse, men er bekymret for optaget på erhvervsgymnasierne.


En række gymnasier er på grund af dalende ungdomsårgange udfordret på elevgrundlaget. Samtidig er der behov for at tage livtag med den udfordring, at enkelte gymnasier i de store byer er endt i en ond spiral med svækket søgning og polariseret elevgrundlag, der langt fra afspejler befolkningssammensætningen i området.

”Det er de udfordringer, som den nye politiske aftale forsøger at adressere. Dansk Erhverv anerkender til fulde de udfordringer, men aftalen efterlader også en række uafklarede spørgsmål, som der er behov for at få skabt klarhed om. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi fastholder og styrker optaget på de erhvervsgymnasiale uddannelser,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Brug for flere på erhvervsgymnasierne
Dansk Erhverv udtrykker bekymring for, at den nye elevfordelingsmodel vil svække rekrutteringen til de erhvervsgymnasiale uddannelser, hhx og htx.

”Vi ved, at elever der søger hhx og htx er mere målrettede i deres søgning efter konkrete erhvervsgymnasier, og de rejser gerne længere for det. Får de ikke deres 1. prioritet, vælger de langt oftere det lokale almene gymnasium, end det er tilfældet for de elever, der har et alment gymnasium som 1. prioritet. Vi har stadig til gode at se modellen udfoldet, men det er umiddelbart vanskeligt at se, hvordan den kan undgå at svække optaget på de erhvervsgymnasiale uddannelser.”

For Dansk Erhverv er det afgørende, at det ikke kommer til at ske. Erhvervsgymnasierne leverer i høj grad studerende til uddannelser, der fører til beskæftigelse og til områder, hvor vi mangler arbejdskraft – og de er storleverandør til det private arbejdsmarked.

”Vi må ikke svække mulighederne for, at vi kan uddanne flere fra de erhvervsgymnasiale uddannelser. Vi har tværtimod brug for at tilskynde flere til at gå den vej og understøtte mulighederne for det – præcis som vi har brug for, at flere vælger den faglærte vej via erhvervsuddannelserne. Vi håber derfor, at den kommende behandling i Folketinget vil sikre netop dette – og at kapacitetsfastsættelsen på de erhvervsgymnasiale uddannelser også understøtter yderligere vækst i optaget på hhx og htx,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

Supplerende redskaber skal i spil
Den politiske aftale lægger også spor ud for kommende forhandlinger om taxametersystemet og institutionslovgivning. Dansk Erhverv mener, at det er vigtige redskaber i bestræbelserne på at understøtte stærke erhvervsrettede uddannelsesmiljøer, der er tæt knyttet til erhvervslivet og arbejdsmarkedet.

”Vi ser et stort potentiale i at løse nogle af de udfordringer, som den politiske aftale adresserer gennem justeringer i taxametersystemet, styrkede lokale samarbejder og campusdannelser med videre. Vi håber, at man i den videre proces vil involvere aktørerne på området med henblik på at levere stærke løsninger på området,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil