Gemt

Dansk Erhverv og SLD: Trængsel på det danske vejnet er dyrt for Danmark

16. juni 2021

Infrastrukturforhandlingerne kører i øjeblikket ind i den afgørende fase. Dansk Erhverv slår i et debatindlæg sammen med SLD til lyd for, at en langsigtet aftale køres i mål af et bredt forankret politisk flertal, der har fokus på at forbedre trængslen på vejene.  

For fordelene ved forbedret vejinfrastruktur er mange – hvad enten det er helt nye motorveje, som for eksempel en hærvejsmotorvej, udvidelse af eksisterende motorveje med et ekstra spor, som for eksempel på E45 og E20 eller opgraderinger af det øvrige vejnet. 

Danskerne spilder hver dag dyrebar tid i kø på de danske veje. Den samlede trængsel på det danske vejnet udgjorde i 2018 i alt 83 mio. køretøjstimer. 

Tal fra Dansk Erhverv viser, at spildtiden fordeler sig med hhv. 34 pct. på pendlere, 24 pct. på erhvervskørsel, mens 43 pct. skyldes fritidskørsel.

Figur 1. Trængsel målt i køretøjstimer opdelt på kørselstype.

Derfor mener Dansk Erhverv, at vejene skal prioriteres i de aktuelle infrastrukturforhandlinger. En reduktion i rejsetid for erhvervskørsel medfører øget produktivitet, da det for eksempel er muligt at bringe flere varer ud per chaufførtime.  

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at hvis den samlede trængsel reduceres med 50 pct., og 20 pct. af den sparede transporttid omlægges til arbejdstid, vil det øge arbejdsudbuddet med cirka 1.800 fuldtidsansatte. 

Figur 2. Arbejdsudbudseffekt som følge af mindre trængsel.

 

Læs hele debatindlægget på Altinget: Dansk Erhverv: Trængsel på det danske vejnet er dyrt for Danmark - Altinget: Transport

 

Kontakt os

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil