Gemt

Dansk Erhverv vinder sejr i klagesag om pant på tyske dåser

09. juni 2021

En afgørelse i dag fra EU-domstolen gør vejen til pant på tyske dåser syd for grænsen kortere. Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening har slæbt EU-Kommissionen i retten, fordi Kommissionen ikke har grebet ind overfor Tyskland. I dagens afgørelse lyder det fra EU-retten, at Kommissionen skal gøre sit arbejde grundigere, og at den tyske adfærd skal gås efter i sømmene.

I sagaen om den manglende pant på tyske dåser syd for grænsen rundede man i dag et nyt kapitel, da EU-Retten fremlagde sin afgørelse på den sag, som Dansk Erhverv har indbragt sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening vil nu nærstudere afgørelsen fra domstolen, men det står klart, at der er grund til optimisme.

”I Dansk Erhverv har vi gennem årrække kæmpet denne sag, som skaber en mærkbar ulige og urimelig fordel for de tyske grænsebutikker og et kæmpe stort miljøsvineri. Det er lovpligtigt for alle tyske butikker at opkræve pant på dåser – og den lov gælder i hele Tyskland. Så det er absurd, at det overhovedet finder sted og har gjort det i 18 år.  Vi bruger alle redskaber i værktøjskassen til at bekæmpe den absurde situation. EU-Rettens vurdering af vores klage hælder EU-Kommissionen ned af brættet. Vi skal nærlæse konklusionerne, og se hvordan det stiller os, men det her er et klart signal om, at der er noget i det tyske system, som skal undersøges nærmere og det tyder på, at der er regler, der ikke bliver overholdt” siger Lotte Engbæk Larsen, markedschef for detailhandel i Dansk Erhverv.

Klagesagen har omhandlet, hvorvidt der er tale om statsstøtte til de tyske grænsebutikker, når panten ikke bliver opkrævet, da butikkerne dermed slipper for både bøder og for at betale moms til staten af panten.

Samtidig har der i klagen også været lagt vægt på de miljø- og forureningsproblemer, som de pantløse dåser skaber, når de efterlades i naturen eller ikke bliver leveret tilbage så de kan anvendes til nye dåser. Klagen blev rettet til EU-Kommissionen i marts 2016. Kommissionen mente ikke, at der var grund til at gå videre med statsstøtte-klagen, og derfor indklagede Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening Kommissionens afgørelse for EU-domstolen i januar 2019. En anden klage, som Dansk Erhverv har indgivet til EU-Kommissionen har afventet denne afgørelse, og forventes nu genoptaget.

Danmarks Naturfredningsforening finder hvert år mange dåser i naturen, og en stor del er uden pant. I 2019 blev der til den store årlige affaldsindsamling fundet 110.000 tomme dåser - 64 procent var uden pant.

”Jeg er glad for, at vi i dag er kommet et skridt nærmere at få stoppet forureningen af den danske natur med de mange pantfri dåser, der hver dag fragtes over den dansk-tyske grænse. Begge lande har velfungerende retursystemer, og det er fuldstændig grotesk, at der ikke også er pant på grænsedåserne,” siger miljøpolitisk chefrådgiver Mette Ranfelt.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil