Gemt

Ny ansøgningsperiode for lån til A-skat og moms

Information fra Skattestyrelsen om nye tidfrister for rentefri momslån og A-skattelån.

Nyhed

08. juni 2021

Skal du søge om momslån og A-skattelån til din virksomhed? Se nærmere på www.skat.dk/corona om lånemuligheder, betingelser og tidsfrister:A-skattelån til virksomheder

Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækker over. Der er i alt vedtaget tre A-skattelån.

Virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks.

Ansøgningsperiode for aktuelt A-skattelån: 8. juni 2021 til 22. juni 2021

Læs mere om A-skattelån til virksomheder

 

Momslån til små og mellemstore virksomheder

Folketinget har vedtaget en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, får mulighed for at søge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, virksomheden skulle indberette og betale senest den 1. juni 2021. 

Ansøgningsperiode for aktuelt momslån: 2. juni 2021 til 16. juni 2021.

Læs mere om momslån til små og mellemstore virksomheder

 

Kontakt os