Gemt

Efter et årtis kamp: Kontantpligten i B2B afskaffes

25. juni 2021

Et bredt politisk flertal er blevet enige om en aftale om revision, der skal styrke indsatsen mod snyd, og bidrage til at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms. Som en del af aftalen, er man blevet enige om at fjerne kontantpligten i B2B-handel.

 

Kontantpligten i B2B bliver afskaffet. Det er resultatet af en aftale indgået af et bredt politisk flertal i Folketinget, som nu er blevet enige om at lempe kontantpligten - således at engroshandlen fritages for pligten til at tage imod kontanter.

For pligten til at tage imod kontanter er for mange virksomheder en stor byde. Både administrativt, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Derfor ser Dansk Erhverv positivt på nyheden.

Det er en lempelse, som Dansk Erhverv også har støttet via arbejdet i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Der er endnu ikke fremlagt en plan for den videre parlamentariske proces og tidsplan for ændringerne i lov om betalinger. Dansk Erhverv vil imidlertid følge det tæt og vil fortsat arbejde for, at kontantpligten helt afskaffes for alle virksomheder i Danmark.

Læs mere den politiske aftale her.

Aftalepartierne er blevet enige om:

  • Krav om brug af revisor for flere virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på 5-8 mio. kr. Det drejer sig om cirka 700 virksomheder, hvoraf langt størstedelen allerede frivilligt tilvælger revisorbistand.

  • Virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. skal fremover ikke kunne fravælge en erklæring om revision eller udvidet gennemgang – uanset størrelsen af deres omsætning og antallet af ansatte. Det drejer sig om i alt cirka 4.500 virksomheder, hvoraf størstedelen allerede frivilligt anvender disse erklæringstyper.

  • Kontrollen med virksomheders overholdelse af selskabs-, bogførings- og årsregnskabsloven styrkes, så bl.a. nystartede virksomheder kan kontrolleres tidligere.

  • Administrative lempelser i form af fjernelse af kontantpligten i B2B-handel, samt ensretning af indberetningsdatoer for årsrapporter og oplysningsskema.

Kilde: Erhvervsministeriet

Fakta om revision:

  • Revision har til formål at sikre, at virksomhedens årsregnskab, herunder skatte- og afgiftsposter, er uden væsentlige fejl og mangler.

  • Revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og bidrager til årsregnskaber af høj kvalitet og til gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet - til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og offentligheden generelt. 

  • Der findes 4 forskellige typer af erklæringer en godkendt revisor kan afgive på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.

  • Hvert år indberetter ca. 300.000 danske virksomheder deres årsrapport til offentliggørelse.

  • Heraf 120.000 med en erklæring om revision eller udvidet gennemgang, knap 3.000 med en erklæring om review og ca. 100.000 med en erklæring om assistance.

  • Størstedelen af virksomhederne er i dag ikke omfattet af krav om revision af årsregnskabet pga. deres størrelse, alligevel vælger mange frivilligt at inddrage en revisor.

Kilde: Erhvervsministeriet

Kontakt os

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil