Gemt

Få styr på dokumentation og indberet din slutafregning i god tid

01. juli 2021

Fristen for at indberette til slutafregning er forlænget til udgangen af september, hvor du skal indsende forskellige former for dokumentation. Få overblikket over hvilken dokumentation du skal bruge, samt hvorfor det er en god ide at indberette i god tid.

 

Du skal huske at have oplysninger og dokumentation klar, så den kompensation, som din virksomhed har modtaget under coronakrisen kan slutafregnes.

Slutafregningen skal sikre, at alle modtager det, de er berettiget til, og seneste blev fristen for at indberette rykket til den 30. september i år.

Få styr på dokumentation
Først og fremmest skal du indsende forskellige former for dokumentation afhængig af, hvilken kompensationsordning du eller din virksomhed har anvendt. Dokumentationen kan fx bestå af følgende:

Lønkompensation:

  • En oversigt over hvilke af virksomhedens ansatte, der har modtaget lønkompensation i kompensationsperioden
  • Dokumentation for virksomhedens udgifter til løn
  • Datoer for hvornår ansatte blev hjemsendt og kom tilbage på arbejde, og en oversigt over dage i perioden, den ansatte ikke skal modtage kompensation
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i hjemsendelsesperioden

Kompensation for faste omkostninger:

  • Overblik over saldobalance for virksomhedens omsætning og omkostninger i kompensationsperioden (Skal indsendes)
  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti
  • Opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden, hvis virksomheden havde underskud i 2019 (Valgfrit)

Kompensation for tabt omsætning:

  • Dokumentation for virksomhedens omsætning i kompensationsperioden, fx udtræk fra jeres regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden

Tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst:

  • Dokumentation for din indtægt i kompensationsperioden. Det kan fx være fakturaer for hele kompensationsperioden, lønsedler, kontrakter eller udtræk fra dit regnskabsprogram

Få det fulde overblik over den dokumentation du skal have klar til indberetningen på Virk. 

Indberet i god tid
Fristen for at indberette til slutafregning er – som nævnt tidligere – blevet forlænget til den 30. september 2021. Men der er gode grunde til allerede at komme i gang nu.

For det første har du bedre tid til at få hjælp, hvis du starter nu. Dernæst får du en foreløbig opgørelse efter din indberetning. Og så vil du komme til at undgå noget af den ventetid, der kan opstå, når deadline for indberetningen nærmer sig.

Bemærk særligt, at der i forhold til lønkompensation er nogle tekniske udfordringer i forbindelse med indberetningen Virksomheder, der skal have revisorbistand, kan eksempelvis endnu ikke videresende indberetning til revisor.

Dansk Erhverv er i øvrigt i dialog med Erhvervsstyrelsen om etablering af en løsning med filoverførelse, som særligt vil hjælpe virksomheder, der har haft mange på lønkompensation. Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at man arbejder på en sådan løsning, men det er for nuværende usikkert, hvornår den er etableret. Der er fra Erhvervsstyrelsen i øvrigt taget forbehold for uforudsete forhold i forbindelse med etablering af en sådan løsning.

Læs også mere om slutafregning på Virksomhedsguiden.

Afdragsordning er en mulighed
Virksomheden kan også vælge en afdragsordning for at undgå likviditetsproblemer i genåbningsfasen. Det kræver dog, at den endelige opgørelse viser, at man skal betale kompensationen tilbage.

Man kan vælge afdragsordningen, hvis man som virksomhed skal betale over 10.000 kroner tilbage. Beløbet kan betales i fire lige store afdrag over en periode på op til et år.

Hvornår får du din slutafregning?
På Virk får du en foreløbig opgørelse af din kompensation. Her vil det fremgå, om du skal tilbagebetale kompensation, eller er berettiget til yderligere kompensation.

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder, der er berørt af restriktioner som følge af covid-19. For at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt gennem krisen prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregning.

Erhvervsstyrelsen forventer at kunne udmelde en sagsbehandlingstid for slutafregning ultimo august 2021.

Kontakt os

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Marianne Bækgaard Nielsen

Souschef, advokat (H)
Medarbejderprofil