Gemt

Folketinget vedtager ændringer til købeloven

03. juni 2021

Folketinget vedtog den 3. juni en ændring af købelovens regler om forbrugerkøb. Loven gennemfører to EU-direktiver. Reklamationsretten forlænges ikke, men fastholdes på to år, som i dag. Den såkaldte formodningsperiode forlænges derimod fra seks til 12 måneder. Det var et krav efter direktiverne.

Lovforslaget er næsten identisk med lovskitsen i den betænkning, som et udvalg under Justitsministeriet afgav i januar måned. For Dansk Erhverv var det vigtigt, at reklamationsretten og formodningsperioden ikke blev forlænget ud over det krævede, og det har Folketinget heldigvis været enige i.

De nye regler opretholder langt hen ad vejen gældende ret, men der er alligevel en del småjusteringer og stramninger. Blandt andet vil forbrugerne i helt særlige situationer kunne hæve købet uden, at den erhvervsdrivende får adgang til at afhjælpe manglen eller ombytte produktet. Det er usikkert præcist i hvilke situationer, det vil gælde. Dansk Erhverv forventer, at vi vil se sager om dette i Forbrugerklagenævnet, når de nye regler er trådt i kraft.

Reglerne gælder også for digitale tjenester og digitalt indhold
Med den nye lov slås det fast, at købeloven også finder anvendelse på køb af digitalt indhold og indgåelse af aftaler om digitale tjenester. Som noget nyt vil det også blive betragtet som et køb af digitalt indhold eller en digital tjeneste, hvis forbrugeren betaler med personoplysninger. Eneste undtagelse er de situationer, hvor personoplysningerne alene benyttes til selve leveringen af den digitale tjeneste eller det digitale indhold. Det vil for eksempel være den situation, hvor forbrugerens email-adresse kun benyttes i forbindelse med fremsendelsen af det digitale indhold.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2022
De nye reglerne træder de i kraft den 1. januar 2022. Dansk Erhverv planlægger at afholde en række kurser i efteråret, hvor vi vil informere dig om de nye regler, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Som medlem har du også altid mulighed for at kontakte vores erhvervsjurister, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Bo Dalsgaard og Tina Morell har siddet i udvalget under Justitsministeriet.

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent