Gemt

Ny afgørelse: Håndtering af forhøjet ferietillæg for indefrysningsperioden

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 25. juni 2021

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov opstod der tvivl om, hvordan et overenskomstmæssigt fastsat ferietillæg optjent i indefrysningsperioden skulle håndteres. En faglig voldgift har afgjort, at den lovbestemte del af et overenskomstmæssigt ferietillæg på tre pct. skulle indgå i indefrysningen som en del af feriegodtgørelsen, mens de resterende to pct. skulle udbetales til medarbejderne.

 

Overgangen fra gammel til ny ferielov
Som en del af overgangsordningen til den nye ferielov blev det vedtaget, at den overskudsferie og tilhørende feriebetaling for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (indefrysningsperioden) skulle opgøres, indberettes og indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, herunder for at gå på pension. Opgørelsen af feriebetalingen skulle i henhold til reglerne i overgangsordningen ske på samme måde som ved fratrædelse. Det vil sige, at medarbejdere, der holder ferie med løn, skulle have afregnet 12,5 pct. feriegodtgørelse og ikke noget ferietillæg i henhold til reglerne om afregning ved fratrædelse.   

Ferietillæg i henhold til overenskomst
I forlængelse heraf opstod der tvivl om, hvordan et i en overenskomst fastsat ferietillæg skulle håndteres. Af den pågældende overenskomst fremgik det, at optjening og afholdelse af ferie blev ydet i overensstemmelse med ferieloven. Dette fremgik af både 2017-overenskomsten og af 2020-overenskomsten. Det fremgik også, at der ved fratrædelse alene blev afregnet feriegodtgørelse med 12,5 pct., og der blev herefter hverken afregnet helt eller delvist ferietillæg ved siden af feriegodtgørelsen, hvilket også var i overensstemmelse med ferielovens regler for afregning af ferie for medarbejdere, der holder ferie med løn, i forbindelse med fratrædelse.

Dansk Arbejdsgiverforening, herunder også Dansk Erhverv som førte sagen for virksomheden, havde fra arbejdsgiverside en fælles opfattelse af, at det overenskomstmæssige ferietillæg skulle behandles som i en fratrædelsessituation og dermed på samme måde som øvrige feriemidler for overgangsperioden.

Fratrædelse eller ikke fratrædelse?
Spørgsmålet, som den faglige voldgift skulle tage stilling til, var, om overenskomstens regler for afregning af feriegodtgørelse med 12,5 pct. ved fratrædelse også fandt anvendelse på det i overenskomsten fastsatte ferietillæg på samme måde som afregningsreglerne i overgangsordningen.

1 pct. ferietillæg skulle indefryses – 2 pct. skulle udbetales
Dommerne kom frem til, at overenskomstens regler om fratrædelse ikke kunne anvendes på den del af det overenskomstmæssige ferietillæg, som lå ud over ferielovens 1 pct., ud af de i alt 3 pct., der var aftalt i overenskomsten. 1 pct. skulle dermed indgå i indefrysningen som en del af feriegodtgørelsen, mens de resterende 2 pct. skulle udbetales til de medarbejdere, der ikke var fratrådt i indefrysningsperioden.

Dommerne begrundede bl.a. dette med, at overgangen fra forskudt optjening og afholdelse af ferie var en ekstraordinært opstået situation, og at der ikke var grundlag for, at det, som i overenskomsten var aftalt for sædvanlig fratrædelse, også skulle gælde i en sådan situation.

Hertil anførte dommerne, at udbetaling af det forhøjede ferietillæg ville være bedst stemmende med det, som er tilsigtet med den lovbestemte overgangsordning, og det fremgår af bemærkningerne til overgangsreglerne, at supplerende feriemidler, som f.eks. et forhøjet ferietillæg, i mangel af anden aftale skal udbetales. Det havde hertil ikke nogen betydning, at den ferie, som det omhandlede ferietillæg, ikke kunne afholdes på grund af indfrysningsordningen.

Dansk Erhverv bemærker
Der skal foreligge et klart og sikkert grundlag for at anse et krav på optjent feriegodtgørelse i henhold til overenskomst eller individuel aftale for bortfaldet i relation til indefrysningsperioden. Hvorvidt det forhøjede ferietillæg for indefrysningsperioden skal udbetales, afhænger i en vis udstrækning derfor af reglerne i den enkelte overenskomst.

I den konkrete sag var det ikke tilstrækkeligt, at det i overenskomsten var anført, at ferie blev optjent og afholdt i henhold til ferieloven, og at der ved fratrædelse alene blev beregnet 12,5 pct. i feriegodtgørelse. På den baggrund må det derfor kræve stærke holdepunkter i overenskomst eller individuel aftale, hvis et forhøjet ferietillæg optjent i indefrysningsperioden ikke skal udbetales til medarbejderne. Hvis en medarbejder er fratrådt i indefrysningsperioden (inden den 1. september 2020), har medarbejderen derimod ikke krav på udbetaling af det forhøjede ferietillæg.

Kontakt gerne Dansk Erhverv for konkret rådgivning om udbetaling af forhøjet ferietillæg for indefrysningsperioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os