Gemt

Ikke adgang til at nedlægge stilling under forældreorlov

16. juni 2021

Det var i strid med ligebehandlingsloven at opsige en CSR-konsulent under hendes forældreorlov med den begrundelse, at stillingen skulle nedlægges.

Ligebehandlingslovens regler
Ifølge ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis en medarbejder opsiges under graviditet eller afholdelse af barsel, skal arbejdsgiveren bevise, at opsigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i disse forhold – den såkaldte omvendte bevisbyrde.

Sagen kort
En CSR-konsulent blev opsagt under sin forældreorlov med den begrundelse, at stillingen som CSR-konsulent skulle nedlægges, da der ikke længere var tilstrækkeligt med CSR-opgaver til at kunne forsvare opretholdelsen af en selvstændig stilling.

Konsulenten gjorde gældende, at der ikke var sket nedgang i CSR-opgaver, men at de i stedet blev varetaget af en anden medarbejder. Det var derfor op til virksomheden at bevise, at konsulentens orlov ikke havde betydning for beslutningen om at afskedige hende.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet anførte, at nedgangen i CSR-opgaver ikke var nærmere dokumenteret, og at konsulenten havde bestridt, at der var sket en nedgang i CSR-opgaver.

Nævnet fandt herefter, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at konsulentens forældreorlov ikke spillede en rolle ved beslutningen om at afskedige netop hende. Konsulenten fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring 9 måneders løn.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen er i tråd med praksis, hvorefter virksomheden skal kunne løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken er helt eller delvist begrundet i graviditet eller barselsorlov. Det er i den forbindelse afgørende, at virksomheden kan dokumentere et evt. driftsmæssigt behov for at foretage nedskæringer.

Dansk Erhverv anbefaler altid medlemsvirksomheder at rette henvendelse, inden der træffes beslutning om opsigelse af medarbejdere, der er gravide eller på barselsorlov.

Kontakt os