Gemt

Jobfremgang i april slår alle rekorder

21. juni 2021

Kommentar af Tore Stramer, cheføkonom, Dansk Erhverv:

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 16.000 personer i april. Det er den største månedlige jobfremgang, der er registreret i statistikkens levetid siden 2008. Dagens flotte jobtal viser med al tydelighed, at dansk økonomi er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning.

Den store fremgang i beskæftigelsen i april skal primært ses i sammenhæng med, at store dele af samfundet blev yderligere genåbnet i løbet af april.

Konkret blev de liberale serviceerhverv genåbnet d. 6. april, efterfulgt at indkøbscentrene, stormagasiner, arkader mv. der alt efter størrelse blev genåbnet enten d. 13. eller 21. april. Dertil har jobopsvinget forsat rigtig godt i særligt byggeriet og industrien, der ikke har været direkte ramt af restriktionerne hen over vinteren og foråret.

Brancheforskellene er enorme
Selv om beskæftigelsen sprang flot i vejret i april, så dækker fremgangen fortsat over betydelige brancheforskelle. Kultur og fritid samt hoteller og restauranter er fortsat ramt af enten faldende eller uændret beskæftigelsen. Inden for hotel- og restaurationsbranchen faldt beskæftigelsen med 0,4% i april, hvilket bringer de samlede jobtab under coronakrisen op på knap 29%.

Det massive jobtab i oplevelseserhvervene vil begynde at skrumpe ind hen over sommeren, i takt med at restriktionerne lempes yderligere. Særligt muligheden for indendørsservering og udvidelsen af forsamlingsloftet vil gøre en stor forskel. Men der bliver ikke tale om en flyvende genopretning, da fraværet af særligt de udenlandske turister fortsat vil være tydeligt hen over sommeren.

Mangel på arbejdskraft snerper til: Regeringen bør forberede stramninger
Det går i øjeblikket meget stærkt på dele af arbejdsmarkedet, og desværre nok for stærkt.

Jeg vil bestemt ikke blive overrasket, hvis beskæftigelsen indhenter det tabte fra coronakrisen hen over andet halvår af 2021. I øjeblikket befinder beskæftigelsen sig kun 14.000 personer under niveauet fra før coronakrisen ramte i foråret 2020.

Manglen på arbejdskraft er tiltagende og kan komme hurtigt ud af kontrol. Det ses i særligt i byggeriet, hvor den stærke aktivitetsfremgang t har øget manglen på såvel arbejdskraft og materialer mærkbart over de seneste måneder.

I maj 2021 rapporterede 34% af virksomhederne i byggeriet om, at mangel på arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning. Det er en markant fremgang, der har bragt manglen på arbejdskraft i byggeriet op i det højeste niveau siden efteråret 2007.

Samtidig melder 15% af virksomhederne om, at mangel på materialer og/eller udstyr udgør en produktionsbegrænsning. Det er den højeste andel, der er rapporteret siden januar 2007. Dertil er manglen på arbejdskraft også ved at snige sig ind på både industrien og dele af serviceerhvervene

Alvorlig advarselslampe
Det er ærlig talt en alvorlig advarselslampe, at manglen på arbejdskraft snerper til så tidligt i genopretningen. Vi risikerer simpelthen, at manglen på arbejdskraft sender dansk økonomi ind i en alvorlig overophedning.

Regeringen bør derfor være forberedt på at iværksætte en hurtig finanspolitisk opstramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen, hvis manglen på arbejdskraft brænder sig fast i det røde felt. Opstramningen bør være målrettet de brancher og sektorer, der ikke har været underlagt restriktioner, og hvor aktiviteten er høj. Det gælder særligt byggeriet og del af den offentlige sektor.

Dertil bør Regeringen have fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft her på den korte bane. Det gøres mest effektivt ved at øge adgangen af udenlandsk arbejdskraft og stramme det offentlige forbrug og dermed den offentlige beskæftigelse.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil