Gemt

Kvikguide om grøn markedsføring sendt i høring

08. juni 2021

Brug af miljømæssige påstande i markedsføring, som fx påstande om, at virksomheden er klimaneutral eller lignende, anvendes i stigende omfang. Men det er nemt at komme til at vildlede kunder og forbrugere, hvis der ikke er styr på dokumentationen bag påstandene. Forbrugerombudsmandens har sendt en ny kvikguide i høring, som skal hjælpe virksomhederne til at undgå vildledning.

Forbrugerombudsmandens udkast til en kvikguide er med få undtagelser en forkortet version af Forbrugerombudsmandens vejledning om virksomheders brug af miljømæssige udsagn (miljøvejledningen) fra 2014.

Med kvikguiden får man en kort gengivelse af de overordnede krav, der stilles til virksomheder, hvis de fx ønsker at markedsføre deres produkter med, at de belaster klimaet eller miljøet mindre end andre produkter på markedet.

Lidt nyt er der
Kvikguiden indeholder dog på et enkelt punkt en ændring i forhold til miljøvejledningen. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en virksomhed, der bruger ordet ”bæredygtig” i sin markedsføring, kun skal opfylde kravene til miljømæssige udsagn – og ikke også kravene til etiske udsagn, medmindre markedsføringen giver forbrugerne det indtryk, at ”bæredygtig” dækker over andre aspekter end de miljømæssige, fx gode arbejdsforhold.

Dansk Erhverv mener
Det er positivt, at Forbrugerombudsmanden sætter yderligere fokus på området, og også forsøger at give virksomhederne mere lettilgængelige fortolkningsbidrag i form af kvikguiden.

Det er vigtigt, at virksomhedernes kommunikation og markedsføring af miljømæssige tiltag baseres på brug af livscyklus og solide fakta, da man ellers risikerer greenwashing, der kan skade kundetilliden og den konkurrence, der skal bidrage til grøn omstilling. En miljøindsats er blot en andel af bæredygtighed og der kan som sådan ikke sættes lighedstegn mellem miljø og bæredygtighed i forbindelse med grøn kommunikation.

Kontakt os

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil