Gemt

Kvinder vælger uddannelser med høj ledighed og lav løn

29. juni 2021

En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at kvinder går uden om de uddannelser, der giver den højeste løn. Kvinder er til gengæld overrepræsenterede på de uddannelser, der har den dårligste beskæftigelse. Det vækker bekymring hos Dansk Erhverv, der opfordrer til en både bred og målrettet indsats på området.

 

Selv om kvinderne udgør 55 pct. af optaget på de videregående uddannelser, så udgør de kun 38 pct. af optaget på de 100 uddannelser med den højeste dimittendløn. Til gengæld udgør kvinderne 62 pct. af optaget på uddannelserne med høj dimittendledighed. Tallene bekymrer Dansk Erhverv, der gerne vil have flere kvinder på de uddannelser, der er efterspurgte af erhvervslivet.

”Vi har behov for at få alle talenter i spil, derfor er det bekymrende, at kvinderne i så høj grad fravælger de uddannelser, som giver høj løn og gode karrieremuligheder i det private erhvervsliv,” siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Behov for målrettet indsats
Der er deadline for søgning til de videregående uddannelser 5. juli. Dansk Erhverv håber, at flere kvinder vil søge de uddannelser, hvor erhvervslivet mangler arbejdskraft.

”Vi skal være bedre til at vise kvinderne de mange muligheder, der er i det private erhvervsliv. Vi vil gerne have større diversitet på f.eks. ledelsesgangen, men det kræver, at flere kvinder søger de uddannelser, der typisk fører til netop lederjob. Vi har et ansvar i erhvervslivet, men det er også vigtigt, at både politikere og uddannelsesinstitutioner arbejder med køn og uddannelse,” siger Mads Eriksen.

Folketinget vedtog i maj måned, at der i efteråret skal nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på det kønsskæve uddannelsessystem.

”I Dansk Erhverv har vi i årevis efterspurgt en målrettet indsats i forhold til det kønsskæve uddannelsessystem. Vi ser meget frem til nedsættelsen af ekspertgruppen på området. Vores undersøgelse viser, at der er meget langt til ligestilling på arbejdsmarkedet med de nuværende søgemønstre på de videregående uddannelser,” siger Mads Eriksen.

Dansk Erhverv har gennemgået alle videregående uddannelser for løn og beskæftigelse og samlet tallene i et interaktivt danmarkskort. 

Se kortet på app.powerbi.com: Dansk Erhvervs Danmarkskort

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil