Gemt

Meget positivt at vejene får et løft

28. juni 2021

Dansk Erhverv glæder sig over, at den længe ventede infrastrukturaftale med nye initiativer for 161 mia. kr., bakkes op af et bredt flertal i Folketinget. Samtidig er det også positivt, at det danske vejnet får en længe ventet opgradering.

 

Med i aftalen er blandt andet en udvidelse af E45 og E20 samt udbygning og færdiggørelse af flere motorvejsstrækninger på Sjælland og i hovedstadsområdet samt opgradering af vejene mellem Ringkøbing og Herning samt påbegyndelsen af en Hærvejsmotorvej, herunder en motorvej til Billund. Der er også prioriteret midler til en 3. Limfjordsforbindelse, en Marselistunnel i Aarhus samt en lang række andre projekter frem mod 2035. Erhvervstransporten tilgodeses med flere rastepladser og bedre lade/tankinfrastruktur. Samtidig får kollektiv trafik et markant løft, hvilket er positivt.

”Det er samlet set en rigtig god aftale, som Folketingets partier har indgået, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu investerer stort i udbygningen af vores infrastruktur, som ligger meget på linje med vores udspil i Dansk Erhverv. Spildtiden i trafikken skal ned, og det bliver der nu gjort noget ved”, siger Brian Mikkelsen, adm. dir. i Dansk Erhverv.

Ud over de aftalte initiativer inviteres til yderligere forhandlinger i efteråret.

”Det er afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at man kan drive virksomhed og få et job over hele landet, for det betyder liv, aktivitet og fremgang. Danmark er ikke større, end at vi skal hænge sammen som ét land. Det er folks eget valg, hvordan de transporterer sig, og jeg synes, at aftalen lægger et fornuftigt snit i forhold til investeringerne i de forskellige mobilitetsformer og med den rette geografiske fordeling i landet”, fortsætter Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv er også meget tilfredse med de grønne dele af aftalen, som har fokus på cyklisme og el-biler.

”Der er behov for at få vores transport gjort grønnere, og vi er samtidig et cykelland, så det er godt, at aftalen har blik for begge dele. Det skal både være nemmere at køre i el-bil og på cykel, så det er rigtig fint, at det også prioriteres i aftalen,” siger Brian Mikkelsen.

Se hele aftalen her.

Aftale om Infrastrukturplan 2035

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

  • Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.
  • Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.

  • Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.

  • 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.

  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Kontakt os

Kommunikation

Jesper Ingemann

Pressekonsulent
Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil