Gemt

Overvejer du at ansætte en ferieafløser?

09. juni 2021

Overvejer du at ansætte en ferieafløser eller øge timerne for én eller flere af dine ansatte i sommerperioden? Dansk Erhverv giver dig svaret på, hvilken kontrakt de skal have, og om der skal laves ændringer for eksisterende medarbejdere.

Dansk Erhverv oplever ofte, at medarbejdere med en kontrakt på under 8 timer pr. uge ønsker flere timer i sommerperioden. Der er typisk tale om studerende, som gerne vil have så mange timer som muligt i deres sommerferie, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mange timer kan føre til, at medarbejderne opnår funktionærstatus.

Mere end 8 timer om ugen i gennemsnit
Hvis en medarbejder arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit over en længere periode, vil det normalt føre til, at medarbejderne opnår funktionærstatus. Dog kan der i perioder undtagelsesvist arbejdes mere end 8 timer om ugen, uden at medarbejderen bliver omfattet af funktionærlovens regler.

Der er begrænset praksis på området, men Dansk Erhverv vurderer, at der fx kan arbejdes over 8 timer om ugen i op til 4-6 uger i sommerferien, uden at medarbejderen bliver funktionær. Det anbefales, at der laves en gensidig aftale om merarbejdet og perioden, så der ligger en klar aftale om, hvornår medarbejderen igen arbejder op til 8 timer om ugen i henhold til den normale arbejdsplan. Det er vigtigt, at perioden er afgrænset i forhold til resten af året, som fx sommerferieperioden, og at der ikke pludselig arbejdes mere end 8 timer om ugen ud over den aftalte periode, da det vil medføre, at medarbejderen bliver funktionær.

Opnås der først funktionærstatus, fanger bordet som udgangspunkt, og medarbejderen opnår blandt andet ret til løn under sygdom og et længere opsigelsesvarsel.

Har virksomheden et behov for en ferieafløser i flere uger end nævnt ovenfor, eller ønsker du blot at være på den sikre side, kan du overveje at indgå en aftale om tidsbegrænset ansættelse på funktionærvilkår.

Allerede ansat - flere timer i en tidsbegrænset periode
Er der tale om en ferieafløser, som allerede er ansat til at arbejde under 8 timer pr. uge, kan det aftales, at medarbejderen arbejder flere timer i en tidsbegrænset periode, og at medarbejderen i denne periode opnår funktionærstatus, men at medarbejderen på en nærmere angiven slutdato går tilbage til de gamle ansættelsesvilkår fra før sommerperioden.

Nyansættelse på en tidsbegrænset kontrakt
Er der tale om en ny medarbejder, som ansættes med det formål at være ferieafløser, er der også mulighed for at ansætte medarbejderen på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. En tidsbegrænset ansættelse ophører uden varsel, når slutdatoen er nået. Det er derfor vigtigt, at medarbejderen bliver gjort opmærksom på, at ansættelsen ophører uden yderligere varsel, så snart man når det sluttidspunkt, der er angivet i ansættelseskontrakten.

Hvis man ansætter medarbejderen tidsbegrænset, må arbejdsgiveren ikke forskelsbehandle denne i forhold til de fastansatte medarbejdere. Det vil sige, at tidsbegrænset ansatte har krav på de samme rettigheder, som de fastansatte.

Midlertidig ansættelse - ikke over en måned
Der er også mulighed for at ansætte ferieafløseren på en såkaldt midlertidig funktionærkontrakt, når ansættelsesforholdet er af rent midlertidig karakter, og det ikke skal vare over 1 måned. Fordelen ved denne kontrakt er, at de almindelige opsigelsesvarsler i funktionærloven fraviges, og opsigelse derfor kan ske uden varsel.

Kontakt Dansk Erhverv
Har du brug for hjælp ved ansættelse af en ferieafløser, anbefales det, at du kontakter Dansk Erhverv for nærmere rådgivning.

Kontakt os