Gemt

Rådgivere: Vi er drevet af at gøre en forskel for velfærdssamfundet

Selvom der i de senere år har været meget politisk fokus på det offentliges samarbejde med eksterne rådgivere, samarbejder rådgivere hver eneste dag med offentligt ansatte – og her handler det om én ting: Udvikling af den offentlige sektor til gavn for os alle.

Nyhed

15. juni 2021

Forstå demokratiets grundpræmis
For mange rådgivervirksomheder er samarbejde med den offentlige sektor en del af hverdagen. Det gælder også for LEAD – Enter Next Level og HBS Economics, der begge er med til at levere værdifulde ydelser til den offentlige sektor. Det kræver en dyb forståelse for den offentlige sektor.

”Det kræver dyb forståelse for både ligheder, men også forskelle mellem den private og offentlige sektor. Den offentlige sektor tjener per definition et offentligt formål som defineres af demokratiet. ”Bestyrelsen” er på valg hvert fjerde år og vil i hovedreglen være indbyrdes uenige med hinanden. Det er demokratiets grundpræmis, som du er nødt til at forstå og håndtere.”, lyder det fra Kristian Dahl, der er forretningsdirektør i LEAD – Enter Next Level.

Selvom det er afgørende, at eksterne rådgivere forstår de offentlige organisationer, er erfaringerne fra den private sektor en klar styrke at kunne viderebringe til den offentlige sektor, for der er også store ligheder, mener Partner i HBS Economics Martin Kristian Brauer.

”I rigtig mange projekter er der store ligheder. Vores arbejde består i at yde uafhængig rådgivning, og det gør sig gældende i begge sektorer. I begge tilfælde er vores spidskompetence at sikre et fagligt velfunderet fundament, der kan handles på.”.

Vi er med til at ændre og fremtidssikre velfærdssamfundet
Den offentlige sektor er en væsentlig del af alle danskeres hverdag. Men den offentlige sektor er også under pres. Der er færre ressourcer og stigende forventninger. Det kræver innovation og nytænkning. Derfor peger både Kristian Dahl og Martin Kristian Bauer på, at det er meningsfyldt at samarbejde med den offentlige sektor.

”Vores vision er at levere vidensgrundlaget for at udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet. Det kan fx være inden for klima, skat eller arbejdsmarkedet. Vores fagspecifikke kompetencer, som ofte ikke er til stede hos kunden, kombineres med deres indgående resortviden. Det er i dette møde med den offentlige sektor, at vores projekter fører til ændringer i samfundet.”, siger Martin Kristian Brauer.

Det gælder også, når det handler om offentlig ledelse, som LEAD – Enter Next Level er specialister inden for. Her mener Kristian Dahl, at samarbejde fører til fremtidssikring af velfærdssamfundet:

”Det er dybt meningsfyldt at arbejde sammen med offentlige ledere og medarbejdere om at skabe bedre skoler eller hospitaler. Når vi fx sammen med topledere arbejder med at lave nye ledelses- og styringsmodeller, handler det ultimativt om, at vi sammen finder veje til at sikre fremadrettet velfærdsskabelse.”.

HBS Economics har bl.a. for nyligt samarbejdet med Erhvervsministeriet om biosolutions i Danmark. Her har HBS Economics kortlagt erhvervet, dets samfundsøkonomiske betydning og potentialet for at bidrage til den grønne omstilling. Resultaterne indgik bl.a. i regeringens syv regionale vækstteams.
LEAD – Enter Next Level har bl.a. i tæt samarbejde med Region Nord og de nordjyske kommuner udviklet programmet Talent Nord, der udvikler ledelsestalenter og opbygger talentmiljøer på tværs af kommunerne og regionen. Det er et strategisk arbejde, som danner afsæt for at udvikle nutidens og fremtidens talentmiljøer i det nordjyske, og som understætter, at der skabes bedre opgaveløsning for – og sammen med – nordjyderne.

Store organisationer, mange interesser
Offentlige organisationer er typisk større og udfører mange forskellige typer opgaver sammenlignet med private organisationer. Det stiller store krav til rådgivere, der ofte skal jonglere mellem høj kompleksitet og mange interesser.

”De svære projekter er typisk dem, hvor flere interessenter er involvereret. Eksempelvis repræsentanter for forskellige departementer. Her ligger der ofte en opgave i at få koordineret rammerne for projektet og sikre sig, at alle er med om bord.”, siger Martin Kristian Brauer.

Også hos LEAD – Enter Next Level oplever Kristian Dahl, at succesfuldt samarbejdet med den offentlige sektor kræver noget særligt at rådgiverne.

”Man er nødt til at have en dyb forståelse for den offentlige kerneopgave og værdsætte, at organisationens bundlinjer er det, demokratiet ønsker. Man skal kunne håndtere at en høj grad af kompleksitet. Hvis man ikke forstår forskellen på den demokratisk politisk ledet organisation og en privat organisation, er man set-up to fail.”

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil