Gemt

Særregler om sygedagpengerefusion ophører 1. juli 2021

01. juli 2021

De midlertidige regler i sygedagpengeloven om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge, som følge af COVID-19, ophæves den 1. juli 2021.

 

Ikke længere adgang til sygedagpenge fra første fraværsdag
Virksomhederne har, som en undtagelse til sygedagpengelovens almindelige udgangspunkt om en 30 dages arbejdsgiverperiode, i henhold til særreglerne kunne opnå sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen har været uarbejdsdygtig på grund af coronavirus.

Medarbejderen har været at anse som uarbejdsdygtig i følgende situationer:

  • Medarbejderen er smittet med coronavirus
  • Medarbejderen har en realistisk formodning om smitte med coronavirus
  • Medarbejderen er sat i karantæne på grund af smitterisiko uden at være konstateret syg.

Hvad gælder fra den 1. juli 2021?
Da særreglerne ophører den 1. juli 2021, vil sygdom på grund af coronavirus fremadrettet blive behandlet efter de almindelige regler i sygedagpengeloven. Det betyder, at der som udgangspunkt først kan opnås sygedagpengerefusion efter 30 dages sygefravær, medmindre arbejdsgiver er forsikret og dermed kan opnå sygedagpengerefusion tidligere eller i øvrigt er omfattet af regler, der giver adgang til sygedagpengerefusion før udløbet af de 30 dage.

Hvis arbejdsgiveren har været berettiget til refusion på grund af coronavirus, fx fra den 28. juni 2021, vil denne refusion alene blive ydet til og med den 30. juni 2021, og efterfølgende fravær vil der som udgangspunkt ikke kunne ydes refusion til.

Dansk Erhverv bemærker
Dansk Erhverv mener, at det er for tidligt, at særlovgivningen ophører, idet virksomhederne fortsat oplever coronasmitte og isolation af medarbejdere som følge af nærkontakt med smittede personer. Særligt giver de skærpede retningslinjer for nære kontakter i forbindelse med Delta-varianten, hvor også 3. led anbefales at gå i isolation, en forventning om et øget antal nære kontakter.

Dansk Erhverv har arbejdet for, at særlovgivningen skulle være gældende frem til det tidspunkt, hvor alle danskere har fået tilbudt en vaccine. Dette er desværre ikke lykkedes, men Dansk Erhverv vil fortsat gøre en indsats for, at særlovgivningen bliver forlænget.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpengerefusion.

Kontakt os

Dansk Erhvervs Hotline

3374 6400